ca

A Espanya entre el 30 i el 40% dels casos d’Alzheimer estan sense diagnosticar

 

Actualment unes 800.000 pateixen Alzheimer a Espanya, però moltes d’elles estan sense diagnosticar, en concret, al voltant del 30 o 40 per cent dels casos. Aquest és el missatge que ha llançat la Societat Espanyola de Neurologia (SEN) amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer, que se celebra el 21 de setembre.

En concret, cada any es diagnostiquen a Espanya uns 40.000 nous casos d’Alzheimer i d’ells el 80 per cent dels casos d’Alzheimer que encara són lleus, són precisament els més difícils de diagnosticar. A més, la SEN estima que al voltant del 15 per cent de la població més gran de 65 anys pateix deteriorament cognitiu lleu i que, en el 50 per cent dels casos, seria causa de la malaltia d’Alzheimer.

Aquests casos sense diagnosticar impedeixen que es puguin instaurar precoçment tractaments farmacològics i no farmacològics que alenteixen el deteriorament cognitiu i controlen els trastorns conductuals, ja que hi ha fàrmacs que aconsegueixen mantenir durant un temps l’estat neuropsicològic i funcional del pacient.

Cal recordar que l’Alzheimer és la principal causa de demència en tot el món, però també la malaltia que major discapacitat genera en persones grans a Espanya i, per tant amb un dels majors despeses socials. Per posar xifres, el cost mitjà d’un pacient amb Alzheimer oscil·la entre 17.100 i 28.200 € per pacient i any. Un cost, que augmenta amb l’empitjorament cognitiu, arribant fins als 41.700 € en els casos greus i, en els quals una part dels pacients precisen institucionalització. Tenint en compte tots els nivells de gravetat, la SEN estima que el cost total a Espanya del tractament de l’Alzheimer, en pacients majors de 65 anys, és d’uns 10.000 milions d’euros anuals, el que ve a representar el 1,5 per cent del producte interior brut nacional.

 

Una prevenció possible

L’altra idea que han volgut destacar des de la SEN és que el 35 per cent dels casos d’Alzheimer es poden atribuir a nou factors de risc modificables. Segons Juan Fortea, coordinador del Grup d’Estudi de Conducta i Demències de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), s’estima que la meitat dels casos de la malaltia d’Alzheimer es pot atribuir a nou factors de risc potencialment modificables: diabetis mellitus, hipertensió arterial en edat mitjana de la vida, obesitat en edat mitjana de la vida, tabaquisme, inactivitat física, depressió, inactivitat cognitiva o baix nivell educatiu, la hipoacúsia i l’aïllament social. D’aquesta manera “una reducció d’entre un 10 i un 25 per cent en aquests factors de risc podrien potencialment prevenir entre 1 i 3 milions de casos d’Alzheimer al món”.

Finalment, des de la SEN recorden que malgrat els importants avenços que s’han produït en els darrers anys, l’etiopatogènia de la malaltia d’Alzheimer segueix sense estar del tot aclarida. En la malaltia d’Alzheimer, menys de l’1 per cent dels casos són genèricament determinats. Això vol dir que el 99 per cent dels casos de malaltia d’Alzheimer són casos esporàdics en què, per la qual cosa se sap fins ara, la malaltia s’origina per una interacció entre una predisposició genètica i factors ambientals com el nostre estil de vida.

 

font: http://elmedicointeractivo.com/en-espana-entre-el-30-y-el-40-de-los-casos-de-alzheimer-estan-sin-diagnosticar/