ca

Espanya és el tercer país del món amb major prevalença de demència.

 

Espanya és un dels països del món amb major proporció de malalts de demència entre la seva població de 60 o més anys, segons l’informe de l’OECD ‘Health at a Glance’ (pdf), que recull dades dels anys 2009 i 2010. Segons aquest estudi, el 6,3% dels espanyols majors de 60 anys pateixen algun grau de demència. Només França (6,5%) i Itàlia (6,4%) se situen per davant d’Espanya en aquest rànquing.

 

La mitjana dels països de l’OCDE és vuit dècimes inferior a l’espanyola (5,5%). Per sobre d’aquesta mitjana se situen també alguns països del Nord d’Europa, com Suècia (6,3%) i Noruega (6,2%), així com algunes dels principals motors econòmics del món: Estats Units, Regne Unit i Japó (els tres amb 6,1%) i Alemanya (5,8%).

Lògicament, hi ha una correlació bastant evident entre els països en què la prevalença de l’alzheimer és més gran i els països amb major esperança de vida, entre els quals es troba Espanya. No en va, un altre informe recent de l’ONU assenyalava que Espanya serà el quart país del món amb la mitjana d’edat més alta el 2030.

Avui dia 21 de setembre se celebra el Dia Mundial de l’Alzheimer. L’informe de referència sobre el desenvolupament d’aquesta malaltia és el ‘World Alzheimer Report’ (pdf). En la seva edició de 2015, aquest informe ofereix estimacions sobre la prevalença estimada d’alzheimer en diferents territoris del món.

Segons aquestes dades, la zona de major incidència en el món és el sud d’Amèrica Llatina, seguida dels països amb la rendes més altes de la zona d’Àsia-Pacífic (Japó, Corea del Sud i Singapur) i d’Europa Occidental (territori al qual pertanyen Espanya, França i Itàlia). Segons les estimacions dels investigadors, les zones en què més augmentaran proporcionalment els malalts d’alzheimer en les pròximes dècades seran Amèrica Central i el Nord d’Àfrica i Orient Mitjà.

 

http://www.lavanguardia.com/vangdata/20150921/54436689220/espana-prevalencia-demencia.html