ca

Està relacionada la pèrdua de l’olfacte amb l’Alzheimer o el Parkinson?

 

En aquests temps de Covid ens hem familiaritzat amb molts termes que abans no formaven part del nostre dia a dia. És el cas de l’anòsmia –pèrdua total de l’olfacte– i de la hipòsmia –pèrdua parcial del mateix– que estan patint moltes persones que pateixen la Covid-19. De fet, és un dels seus símptomes més característics.

Doncs bé, el cert és que aquests dos trastorns, especialment el segon, poden estar relacionats també amb el desenvolupament de malalties neurodegeneratius, com l’Alzheimer o el Parkinson.

Precisament sobre aquest aspecte versa l’estudi INNOFALCT, liderat per Navarrabiome, un centre d’investigació capdavanter sobre això a tot Espanya. Aquest projecte investiga mecanismes per conèixer la relació entre la hipòsmia, pèrdua parcial de l’olfacte, amb el desenvolupament de malalties neurodegeneratives i possibles opcions terapèutiques.

“La hipòsmia pot ser signe precoç de malalties neurodegeneratives, tant d’Alzheimer com a Parkinson. Hi ha un percentatge de pacients que comencen amb pèrdua d’olfacte que acaben desenvolupant aquestes malalties, i amb aquest estudi volem conèixer quins són les alteracions neurològiques i en el sistema immune associades a la hipòsmia”, asseguren científics del Departament de Neurologia de la Clínica Universitat de Navarra, una de les institucions que participen en el projecte.

Els pacients estan centrant els seus esforços en la caracterització de mecanismes moleculars immunològics relacionats amb l’olfacte implicats en el desenvolupament de malalties neurodegeneratives com les malalties d’Alzheimer o Parkinson, així com en la valoració conjunta de l’olfacte i del sistema immune en envelliment. S’espera que els avenços puguin proporcionar biomarcadors predictius i noves teràpies olfactives inmunomoduladoras, que permetin l’administració intranasal de fàrmacs.

Els experts estan estudiant pacients que tenen hipòsmia primària, és a dir, que no tenen una causa coneguda (Covid-19, infecció, sinusitis, fractura…) i pacients amb malaltia de Parkinson o Alzheimer, amb i sense pèrdua d’olfacte, per valorar la relació entre ambdues lesions. A més, s’estan estudiant també altres pacients amb trastorns del son que se sap que en ocasions es relacionen amb hipòsmia i en risc de desenvolupar Parkinson.

En aquests moments s’està tractant de saber quins mecanismes immunes podrien estar en relació amb la pèrdua d’olfacte en aquestes malalties neurodegeneratives i, si l’entrenament olfactiu en aquests models poden millorar el sistema immune i, per tant, la progressió de l’Alzheimer o Parkinson. Els científics també analitzaran la capacitat olfactòria de les persones d’edat avançada a fi d’identificar si una pèrdua d’olfacte pot ser símptoma d’un sistema immunitari més feble i, per tant, menys capaç de fer front a malalties neurodegeneratives.

 

María Cardoso 

https://www.elnacional.cat/ca/salut/esta-relacionada-perdua-olfacte-amb-alzheimer-parkinson_589848_102.html