ca

Estimular el cervell funciona: 1929 adults majors i 4 anys d’estudi així ho suggereixen.

 

Si et dediques a aquests temes d’estimular el cervell de la gent gran amb problemes de memòria, i a escriure sobre això, constantment et trobes amb persones que et pregunten què fer per millorar el seu cervell, que estan molt “despistats”. Jo, depenent del cas, o el tir a broma, perquè literalment tenen millor memòria que jo i només manifesten oblits normals (sobre els quals parlem fa molt poc) o bé li dic que mogui les seves neurones a més dels seus músculs.

Que surti del sofà davant de la tele i aprengui algun idioma (anem, a dir unes frases), que s’atreveixi amb l’ordinador o que millor vagi a jugar la partida. L’alzheimer no ho va a evitar, però el risc és molt possible que el disminueixi. Una altra investigació, aquesta vegada desenvolupada per científics de la prestigiosa Clínica Mayo i publicada a la revista JAMA Neurology, sembla que dóna més raons per a aquests consells.

En la investigació es va estudiar durant 4 anys a 1929 adults de 70 o més anys que en començar l’estudi estaven lliures de deteriorament cognitiu; és a dir, processos com el llenguatge, la memòria o l’atenció funcionaven normalment. Durant el temps que va durar el seguiment, molts van desenvolupar deteriorament cognitiu lleu, una condició que eleva sensiblement el risc d’Alzheimer. Però entre les persones que realitzaven de forma freqüent activitats estimulants per al cervell, aquest risc va ser molt menor Quines activitats són aquestes? Segueix llegint, ja et expliquem.

El deteriorament cognitiu lleu (DCL) és una condició que en moltes ocasions és el pas previ a la demència. Es caracteritza per un rendiment dels processos cognitius menor al que pot esperar-se per a la mitjana del grup d’edat de la persona. Algú amb DCL pot seguir desenvolupant la seva vida quotidiana amb total normalitat, encara que habitualment es queixi de tenir una “mala memòria”.

En la investigació que estem comentant, es va recollir informació sobre la freqüència i el tipus d’activitats en què participaven els grans un any abans de començar l’estudi, se’ls va realitzar periòdicament una anàlisi de les funcions cognitives (cada 15 mesos) i, a més, es va tenir en compte el risc genètic de cada un d’ells de desenvolupar Alzheimer.

Després de 4 anys de seguiment, l’anàlisi de les dades va trobar que les persones que realitzaven activitats considerades mentalment estimulants (almenys una o dues vegades per setmana), tenien menys risc de desenvolupar DCL. Entre les activitats que més significativament van reduir el risc estan:

  • 30% menys risc en les persones que usaven l’ordinador.
  • 28% menys en els que realitzaven manualitats.
  • 23% en els quals es involucraven freqüentment en activitats socials.
  • 22% de menys risc entre les persones que participaven en jocs, com les cartes.

Quan l’anàlisi es va realitzar tenint en compte el risc genètic de les persones de desenvolupar Alzheimer, dues activitats van ser les que es van associar amb menor risc de DCL entre els genèticament més predisposats a la malaltia: l’ús de l’ordinador i la participació en activitats socials.

Per a un dels autors de l’estudi, el Dr. Dr. Ronald Petersen, citat en un article del portal HealthDay:

“Aquest tipus d’activitats que motiven i estimulen, realment redueixen el risc que les persones desenvolupin deteriorament cognitiu lleu.”

Aclareix que per ús de l’ordinador no es refereix a les plataformes d’estimulació cognitiva tan populars com Lumosity, simplement perquè no es va estudiar en aquesta ocasió. Sobre l’ordinador, puntualitza:

“Pensa en què manejar un ordinador, especialment per a una persona gran, pot ser un desafiament, algunes coses poden anar malament i cal resoldre problemes per esbrinar per què alguna cosa no va funcionar com hauria de”

Un ordinador per a cada gran? A veure si els grans i els seus familiars ens posem les piles i fem d’estimular el cervell un objectiu de tots els dies.

 

Font: www.2ti.es (Redacció Titi)

 

Val a dir que aquests tipus d’estimulació, entre d’altres, són portats a terme en els centres Alois d’AFA Baix Llobregat, en els nostres tallers i en en les nostres Aules de Memòria.