ca

Evitar l’estrès prevé el desenvolupament de l’Alzheimer.

 

Les persones que pateixen estrès tenen un major risc de desenvolupar malalties cardiovasculars i, per tant, de patir un infart o un ictus. Però els efectes perniciosos de l’estrès no acaben aquí: també és font de nombrosos trastorns físics i mentals, d’alteracions del son, de diabetis i dolors musculars, etc. I a tot això se suma, com mostra un estudi dirigit per investigadors de la Facultat de Medicina Albert Einstein de la Universitat Yeshiva de Nova York (EUA), que l’estrès duplica el risc de deteriorament cognitiu en les persones grans.

Més concretament, els resultats demostren que l’estrès incrementa el risc de desenvolupar deteriorament cognitiu lleu amnèsic (DLCa), tipus de deteriorament cognitiu en què el símptoma predominant és la pèrdua de memòria. I com passa amb tots els tipus de deteriorament cognitiu, la seva aparició suposa un major risc de demència i malaltia d’Alzheimer.

Com explica el doctor Richard Lipton, director d’aquesta investigació publicada a la revista «Alzheimer Disease & Associated Disorders», «el nostre estudi aporta evidències consistents que l’estrès augmenta el risc que les persones grans desenvolupin DLCa. Afortunadament, l’estrès percebut és un factor de risc modificable de deteriorament cognitiu, per la qual cosa constitueix una diana potencial de tractament ».

 

A més estrès, menys memòria

Els investigadors van analitzar les dades de 507 persones majors de 70 anys incloses en l’estudi d’envelliment que la Facultat realitza des de 1993. Un estudi en el qual els participants, a més de nombroses proves físiques, neurològiques o psicosocials, són sotmesos a una avaluació l’estrès -per mitjà de l’Escala d’Estrès Percebut (PSS), en la que major puntuació suposa un major estrès.

En el moment d’inici de la investigació, els 507 participants, que es van sotmetre a una avaluació anual de l’estrès i la funció cognitiva durant un període mitjana de 3,6 anys, estaven lliures de DLCa o demència. Però durant la mateixa, 71 van desenvolupar DLCa.

L’anàlisi dels resultats va mostrar que el risc de DLCa era major com més grans eren els nivells d’estrès. Concretament, per cada 5 punts més a la PSS -la escala va des dels 0 als 54 punts-. el risc de DLCa s’incrementi un 30%.

 

Major risc en dones

És més; una vegada constatat que l’associació entre estrès i deteriorament cognitiu resulta independent d’altres factors, els resultats també van demostrar que el risc d’DLCa és més gran en les dones i en les persones amb un baix nivell educatiu o depressió major.

Com conclou Mindy Katz, coautora de l’estudi, «l’estrès percebut reflecteix els problemes quotidians que tots experimentem, així com la manera en què els avaluem i afrontem. I aquest estrès percebut pot ser tractat de diverses maneres, com pot ser utilitzant una teràpia cognitiva-conductual o l’administració de tractaments farmacològics. Un aspecte important atès que aquestes intervencions poden posposar i, fins i tot, prevenir, el deteriorament cognitiu ».

 

M. LÓPEZ – @abc_saludMadrid