ca

Grifols presenta noves dades sobre l’eficàcia del seu assaig clínic per tractar l’Alzheimer.

 

Grifols ha presentat aquest divendres resultats addicionals del seu assaig clínic Ambar per al tractament de l’Alzheimer, que va ser inicialment presentat al XI Congrés CTAD a Barcelona l’octubre.

Els resultats complementen els presentats el 2018 tant per als pacients amb Alzheimer en fase moderada com per als que es troben en fase lleu de la malaltia, ha informat la companyia en un comunicat.

Aquests resultats addicionals complementen i confirmen els presentats a l’octubre no només per als pacients amb Alzheimer en fase moderada sinó també per als pacients en la fase lleu de la malaltia.

Aquesta vegada es pot deduir una relació entre la resposta dels pacients i la dosi d’albúmina i immunoglobulina utilitzades en la reposició de proteïnes després del tractament de plasmafèresi.

Dels tres diferents braços de teràpia, el tractament que mostra major eficàcia és el que combina les dosis més altes d’albúmina i immunoglobulina intravenosa, cosa que era esperat atenent a la hipòtesi inicial sobre el paper de l’albúmina i la immunoglobulina en el tractament.

En tots els aspectes cognitius analitzats fins al moment en l’assaig clínic s’observa un efecte positiu del tractament quan es consideren tots els pacients (lleus i moderats) tractats en el seu conjunt.

A més, en alguns dominis rellevants, com el llenguatge i la velocitat de processament, no només es demostra un alentiment de la progressió de la malaltia, sinó que es produeix una millora estadísticament significativa respecte als pacients del grup placebo, que presenten el deteriorament propi de la malaltia, recull el comunicat.

D’altra banda, en els pacients amb malaltia moderada analitzats per separat, l’aspecte que presenta resultats més positius és la memòria, mentre que en els pacients amb malaltia lleu s’observen clares millores en el llenguatge i la velocitat de processament.

 

font:europapress