ca

Grifols presenta resultats positius addicionals de l’estudi sobre Alzheimer.

 

L’equip d’investigació clínica de Grifols ha presentat aquest dimarts resultats positius complementaris del seu estudi clínic sobre l’Alzheimer per al tractament de la malaltia.

El doctor Antonio Páez, director mèdic del programa clínic sobre l’Alzheimer de Grifols, ha destacat que aquests nous resultats, i els presentats anteriorment, mostren efectes positius en les tres variables més importants analitzades en els estudis clínics sobre la malaltia: estat cognitiu, funcional i combinació de tots dos, el que es considera “especialment únic” en la investigació de la malaltia.

Segons ha informat l’empresa, els primers resultats de l’Ambar (Alzheimer Management by albumin Replacement) es van presentar a Barcelona, ​​el 2018, ia Lisboa (Portugal) el març d’aquest any.

Aquests resultats mostraven un alentiment “estadísticament significativa” el 61% de la progressió de la malaltia en pacients moderats i també efectes positius en la memòria d’aquest tipus de pacients i en el llenguatge i la velocitat de processament en els pacients en estadi lleu de la malaltia.

Els resultats presentats avui van en la mateixa direcció per a tots els pacients tractats, en unes variables rellevants que combinen la valoració de l’estat cognitiu i el funcional.

Així, l’escala CDR-Sb, que valora la memòria, l’orientació, el raonament, planificació i resolució de problemes, les activitats socials, les activitats domèstiques i aficions i la cura personal, mostra una disminució estadística significativa del 71% en el deteriorament de la malaltia quan s’analitzen els pacients tractats en el seu conjunt respecte al grup placebo.

La significació es manté quan s’analitzen els tres braços del tractament per separat, amb una disminució als 14 mesos que oscil·la entre el 65% i el 71%.

L’anàlisi individual de les cohorts de pacients lleus i moderats mostra una disminució estadística significativa del 53% en la progressió de la malaltia en pacients moderats i una millora significativa en pacients lleus, el que suggereix que l’efecte del tractament podria ser més gran en les etapes primerenques de la malaltia.

Pel que fa a l’escala que valora diferents aspectes de l’estat cognitiu, la funcionalitat i el comportament, tant des de la perspectiva del pacient com del cuidador, els resultats mostren que hi ha una estabilització molt significativa en tots els pacients tractats respecte al grup placebo.

 

font:EFE