ca

Hallan un gen que evita signos del Alzheimer en células cerebrales

 

Una investigació científica de la Universitat Queen Mary de Londres va descobrir un gen que pot suprimir naturalment els signes de l’Alzheimer en les cèl·lules cerebrals humanes. L’estudi va indicar que també es va desenvolupar un sistema ràpid de detecció de medicaments per a tractaments que podrien retardar o prevenir la malaltia.

“És un èxit notable. És el primer sistema basat en cèl·lules que té el trio complet de patologies d’Alzheimer, sense sobreexpressió artificial de gens i obre la possibilitat de detectar nous medicaments destinats a retardar o prevenir l’Alzheimer abans que comenci la mort neuronal “, va explicar el responsable de la investigació, Dean Nizetic, qui va trobar proves de l’existència d’un gen supressor d’Alzheimer que funciona naturalment, denominat gen BACE2.

L’augment de l’activitat d’aquest gen que actua de manera similar als gens supressors de tumors en el càncer, contribueix a la prevenció i / o desacceleració de l’Alzheimer en el teixit cerebral humà i podria usar-se en un futur

com un biomarcador per determinar el risc de les persones de desenvolupar la malaltia o com un nou enfocament terapèutic. Segons Nizetic, “tot i que encara és d’hora el sistema planteja una possibilitat teòrica per a un major desenvolupament d’una eina que pot predir qui podria desenvolupar Alzheimer”

La idea és detectar a les persones amb més risc de malaltia primerenca abans que comenci i donar lloc a una prevenció individualitzada. El desafiament per provar els medicaments contra l’Alzheimer en els assaigs clínics és que els participants han de tenir símptomes, tot i que quan això passa, generalment és massa tard perquè els tractaments tinguin un efecte significatiu, ja que moltes cèl·lules cerebrals van morir per aquest llavors.

En aquest sentit, i davant la necessitat de trobar persones amb un major risc de de-volupar Alzheimer per avaluar els efectes dels medicaments, els investigadors van estudiar cèl·lules de persones amb síndrome de Down, ja que tenen aproximadament un 70% de possibilitats de desenvolupar la malaltia al llarg de la seva vida.

Des de la Universitat Queen Mary van assenyalar que aquest sistema pot ser utilitzat en qualsevol compost farmacològic per avaluar si té potencial per a una major investigació.

 

 

https://www.lmneuquen.com/hallan-un-gen-que-evita-signos-del-alzheimer-celulas-cerebrales-n718458