ca

Hipertensió y Alzheimer, causes mortals a l’alça.

El progressiu envelliment de la població espanyola té cada vegada més efectes en la vida dels espanyols … i també en la seva mort. Segons les dades de 2011 ofertes pel Ministeri de Sanitat en l’informe ‘Patrons de la mortalitat a Espanya’, diverses malalties estretament lligades a la cronicitat són les causes de mort que més han crescut des del 2001. 

Tot i que les xifres brutes augmenten respecte a l’any 2010 degut a l’augment de població, quan es té en compte el nombre de morts per cada 100.000 habitants, la tendència és francament positiva. En concret, la millora està xifrada en gairebé un 20 per cent en el total de defuncions que es va a un 26 en el cas de les malalties cardiovasculars i fins i tot un 46 en les patologies de caràcter crònic en les vies respiratòries. 

Les bones dades són tònica general dins del llistat de principals motius pels quals es produeix la mort. De fet, només quatre de les quinze malalties més letals  s’han fet més fortes durant la primera dècada del segle XXI, estant totes elles relacionades amb el fet de comptar amb una població cada vegada més envellida. Per sobre de totes elles destaca la hipertensió, la mortalitat de la qual s’ha incrementat més d’un 32 per cent. En termes similars (31%) està l’alzheimer, mentre que tant el Parkinson com les malalties vasculointestinals han causat un 22 per cent més de morts. 

En total, a España es van produir un total de 387.911 defuncions, superant en gairebé 6.000 casos el registre de l’any anterior i establint un nou límit estadístic. Entre les causes destaquen, com és habitual, el càncer i les malalties del cor, que copen pràcticament la meitat del total (27 i 20 per cent, respectivament). Completen els cinc primers llocs d’aquesta macabra llista els accidents cerebrovasculars (7,1 per cent), seguits de les malalties respiratòries cròniques (4,1) i l’Alzheimer (3,1). 

 

Tabac i alcohol 

La relació entre morts i consum de tabac o alcohol es manté en termes similars als obtinguts amb anterioritat. Així, si bé el nombre de morts relacionades amb el fet de ser fumador han baixat en 1.000 casos (es queden en 106.409), les atribuïdes directament a l’ús de cigarrets ha experimentat un lleuger ascens per superar la barrera de les 21.000. Quant a l’alcohol, els paràmetres romanen pràcticament iguals tant si beure és causa directa o indirecta de la mort (1.804 i 23.403, respectivament).