ca

L’ AFA Baix Llobregat al Congreso de los Diputados per defensar una política estatal contra l’alzheimer.

 

Dilluns passat dia 6 de març l’Associació de Familiars d’Alzheimer del Baix Llobregat va participar a la reunió convocada pel grup parlamentari confederal Units Podem-A Comú Podem-A marea, a la sala Clara Campoamor del Congrés dels Diputats.

Mercè Rull (psicòloga) i César Barrachina (treballador social) van plantejar diverses propostes a la reunió, on juntament amb professionals i membres de junta d’altres associacions de l’estat van oferir, al grup parlamentari, la visió d’aquells que treballen cada dia amb les persones afectades per l’Alzheimer i altres demències.

La jornada va constar de diverses ponències a càrrec d’experts com ara la Dra. Maria Sagrario Manzano Colom (neuròloga) qui de forma brillant va exposar als assistents les característiques de la demència i les previsions de les necessitats d’atenció que es presentaran a Espanya a curt, mitjà i llarg termini.

També va participar amb una esplèndida exposició la Sra. Ma. Jesús Bréznes, que ens va parlar de la necessitat imperant d’aconseguir millors cotes d’atenció als afectats per l’Alzheimer i de la realitat de l’aplicació de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a Persones en Situació de Dependència, en aquests 10 anys d’evolució.

La Sra. María Pazos, experta en anàlisi de sistemes de Benestar a nivell internacional va exposar les línies que, segons el seu criteri, hauria d’adoptar un Pla Nacional d’Alzheimer a Espanya.

També van participar diverses diputades del congrés per introduir diferents temes als quals els presents havíem d’aportar la visió del món associatiu.

Fruit d’aquesta jornada el grup parlamentari PODEMOS va presentar una Proposició No de Llei, per instar al govern a desenvolupar un Pla Nacional d’Alzheimer, i que va ser aprovada el 9 de març per tots els grups polítics en la Comissió de Sanitat, Serveis Socials i consum del Congrés.

L’esmentada PNL ha quedat aprovada de la següent manera:

El Congrés dels Diputats i diputades insta el Govern a:

• Establir una Política d’Estat d’Alzheimer i altres demències, en coordinació amb les comunitats autònomes i amb ple respecte a l’actual marc competencial, desenvolupant un Pla Nacional Específic, centrant-nos en la prevenció, el diagnòstic adequat i la intervenció no només de les persones amb Alzheimer, sinó també tenint en compte el cuidador / a, així com a tot l’impacte social que genera la malaltia, des d’una dimensió bio-psico-social i econòmica. L’Alzheimer no és només una malaltia, és una problemàtica social que transcendeix l’àmbit familiar, necessita per tant una intervenció comunitària i una política d’estat integral.

• Establir un registre de persones amb Alzheimer.

• Fomentar la recerca en Alzheimer i la investigació social.

• Creació d’una taula de treball, comptant amb les comunitats autònomes i amb representació de les organitzacions de la societat civil, per elaborar de manera conjunta el Pla Nacional Específic, amb un termini màxim de convocatòria inicial de tres mesos des de la seva aprovació.

Des AFA Baix Llobregat felicitem aquesta iniciativa i volem recordar que fa ja més de 20 anys les associacions del conjunt de l’Estat van presentar al Congrés una proposta per elaborar un Pla Nacional d’Alzheimer que ningú es va dignar ni tan sols a mirar. Confiem que aquesta iniciativa arribi a metes més altes i es legisli en benefici de tots aquells que pateixen la malaltia d’Alzheimer o altres demències, que segons es desprèn d’alguns informes i estudis, la meitat dels afectats està encara sense diagnosticar, cosa que és més greu si tenim en compte que la gran majoria dels diagnòstics es fa sempre de forma tardana.

Volem agrair el gran treball realitzat per Karina Fernández D’Andrea (treballadora social i assessora tècnica de la Comissió de Serveis socials, Sanitat i Consum) en l’organització de la jornada. També a les diputades Amparo Botejara (metge de família), Ana Marcello (treballadora social) i Ana Terrón (treballadora social) per les seves aportacions en aquesta jornada.

César Barrachina, treballador social d’AFA Baix llobregat present a la jornada contra l’Alzheimer al Congrés dels diputats.