ca

La Confederació presenta un pla de 12 mesures urgents per a la reactivació econòmica del Tercer Sector Social

 

La Confederació, entitat de la que la AFA Baix Llobregat forma part a través d’ECOM,  presenta un pla de 12 mesures urgents per a la reactivació econòmica del Tercer Sector Social.

Es tracta de 12 mesures excepcionals per garantir la sostenibilitat econòmica dels milers d’entitats socials del país. El pla s’ha presentat al president de la Generalitat de Catalunya, a les entitats municipalistes i a tots els grups polítics amb representació parlamentària i apel·la al compromís de totes les parts per garantir la sostenibilitat de les entitats socials i la continuïtat de l’atenció a les persones. A continuació us exposem la proposta de la Confederació:

 

“Com a entitat representativa del Tercer Sector Social de Catalunya, des de La Confederació proposem al Govern de la Generalitat de Catalunya i al conjunt de les administracions públiques, un pla de mesures urgents per la reactivació econòmica del Tercer Sector social de Catalunya: un pla de xoc amb mesures econòmiques que, de forma complentària al pla d’emergència social, doni suport i garanteixi la sostenibilitat dels milers d’entitats socials del país que ara més que mai estan a primera línia, al costat de les persones més vulnerables.  

En aquests moments de màxima complexitat per lluitar contra la pandèmia de la Covid-19, el Tercer Sector Social ha demostrat, una vegada més, capacitat i expertesa per donar resposta a les necessitats socials emergents, adaptant-se a la nova situació, fent costat, acompanyant i donant suport als col·lectius pels quals treballa. Uns col·lectius que ja de per si es troben en situació de fragilitat i que ara més que mai requereixen de suports especialitzats per no quedar-se enrere, i dels que, malauradament, preveiem un fort increment post Covid-19. 

El Tercer Sector Social està format per més de 3.000 organitzacions sense afany de lucre – associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions– que desenvolupen i gestionen serveis d’atenció a les persones arreu del país, amb 97.000 professionals contractats, de les quals un 75% són dones. Pel que fa als àmbits d’actuació principalment treballa amb infants i joves (23%), amb persones amb discapacitat (22%), amb gent gran (12%), famílies en situació de vulnerabilitat (11%), trastorns de salut mental (11%), persones en risc de pobresa (11%) i persones migrades (9%). I anualment, les entitats socials atenen a més d’un milió i mig de persones de Catalunya.  

Es tracta d’un sector majoritàriament de PIMES (89% de les entitats socials del país tenen menys de 250 persones contractades) i com a tal, està patint l’impacte de la crisi sanitària, social i econòmica en primera persona, i en totes les seves dimensions. 

Aquesta crisi ha agafat al sector “baix de defenses”, després d’una dècada de retallades i d’un infrafinançament crònic reconegut per les màximes autoritats del país. Just ara fa un any, al març del 2019, des de La Confederació del Tercer Sector Social quantificàvem en 600 milions d’euros la dotació pressupostària  necessària per recuperar la dècada perduda en matèria de tarifes i mòduls dels serveis públics d’atenció a les persones. Una recuperació imprescindible per assegurar la qualitat de l’atenció, la sostenibilitat dels serveis i la millora de les condicions laborals de les professionals. Ara més que mai segueixen vigents aquestes reivindicacions.  

De forma complementària al Pla d’emergència social, cal desplegar un pla que doni suport i garanteixi la sostenibilitat i l’enfortiment del Tercer Sector Social de Catalunya. 

El passat 10 de març de 2020 el Govern va confirmar que els nous pressupostos contemplaven una dotació de 35 milions d’euros  per increment de tarifes a repartir entre l’àmbit de la gent gran, discapacitat, salut mental, atenció precoç i infància. Com sempre hem sostingut, uns pressupostos absolutament necessaris, però altament insuficients, i que consoliden el sector social com a “germà pobre” de l’Estat del Benestar.  

Malgrat tot, i davant d’aquesta pandèmia, el Tercer Sector Social està donant resposta a les necessitats derivades de l’emergència, treballant més enllà de les seves possibilitats, en unes condicions extremadament dures tant pels professionals com per les entitats. Cal fer un salt endavant en el reconeixement i dignificació del sector social en general i, en particular, del rol fonamental del Tercer Sector en la cobertura i garantia dels drets socials de la ciutadania. Demanem un reconeixement a la tasca desenvolupada pels milers d’entitats socials i professionals que, al costat de les administracions, i sempre amb vocació de servei públic, estan al peu del canó per no deixar ningú enrere. Un reconeixement que, entre d’altres qüestions, ha de passar necessàriament per un pla de xoc de mesures econòmiques específiques per pal·liar els efectes de la pandèmia, sens dubte sanitària, però també social i econòmica, de la Covid-19.  

Des de La Confederació estem estudiant l’impacte econòmic i organitzatiu de la crisi en el Tercer Sector Social de Catalunya. Encara és prematur fer-ne una valoració detallada però, a curt termini, apel·lem al compromís del conjunt de les administracions públiques (estatal, autonòmica i local) per garantir la sostenibilitat econòmica del sector. Necessitem un Tercer Sector Social fort, amb capacitat per entomar i donar resposta a les conseqüències socials d’aquesta crisi. 

Per tant, des de La Confederació instem al Govern de la Generalitat de Catalunya, així com al conjunt d’administracions públiques que correspongui, a impulsar les següents mesures: 

 

1.-Activar immediatament línies d’ajuts directes i específics per compensar el sobreesforç que estan realizant les entitats socials per atendre les creixents necessitats socials, així com els perjudicis econòmics derivats de l’aturada preventiva d’alguns serveis i activitats. 

2.-Publicar urgentment instruccions de flexibilització de bases per cadascuna de les convocatòries de subvencions que han quedat suspeses durant l’estat d’alarma per tal de dotar de seguretat jurídica a les entitats socials.   

3.-Facilitar la liquiditat de les entitats socials, no en base a l’endeutament amb els bancs, sinó a partir del pagament immediat de les factures pendents de serveis i dels imports corresponents a subvencions ja executades i justificades. 

4.-Garantir el pagament del 100% de les places privades dels recursos residencials que en motiu de les mesures preventives dictades no es poden cobrir per la impossibilitat d’acceptar nous ingressos. 

5.-Reduir el termini de pagament de factures de serveis públics a 30 dies tal com estableix la normativa vigent en matèria de lluita contra la  morositat. 

6.-Apel·lar a tots els òrgans de contractació a no suspendre els contractes de serveis d’atenció a les persones, mantenint l’activitat i fomentant vies alternatives d’acompanyament i suport als col·lectius. 

7.-Dictar mesures complementàries en matèria de contractació pública per tal que les indemnitzacions per suspensió de contractes incloguin la totalitat els costos – directes i indirectes – vinculats als serveis. 

8.-Incrementar la dotació econòmica dirigida a serveis socials i d’atenció a les persones en els pressupostos 2020 de la Generalitat de Catalunya, establint noves prioritats per fer front a la crisi derivada de la pandèmia. 

9.-Executar un increment linial del 9% de tarifes i mòduls dels serveis públics de la Cartera de Serveis Socials així com dels pressupostos vinculats als serveis d’atenció a les persones del conjunt de les administracions públiques, permetent així una millora de les condicions laborals dels professionals i avançar cap a una equiparació salarial en relació a la funció pública (igual feina, igual salari).   

10.-Aprovar abans de finalitar l’any 2020 un projecte de llei d’acció concertada per a la prestació de serveis de caràcter social que asseguri la qualitat i excel·lència en l’atenció a les persones, la no mercantilització dels serveis públics i el sense afany de lucre com a condició prioritària.  

11.-Fer front comú – Govern i entitats representatives del conjunt del Tercer Sector Social –  per reclamar a l’Estat que blindi els serveis d’atenció a les persones de les retallades previstes per cobrir les despeses derivades de la pandèmia i, alhora, garanteixi la transferència de recursos necessaris per reforçar les polítiques socials. 

12.-Creació urgent d’un òrgan de coordinació conjunt entre el Govern de la Generalitat de Catalunya, les entitats municipalistes i el Tercer Sector Social de Catalunya per desplegar el present pla de reactivació econòmica del sector. 

 

 

Font:http://www.laconfederacio.org/wp-content/uploads/2020/04/document-sencer.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font de les dades de caracterització del Tercer Sector Social de Catalunya: 

 

Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2019. 5ª edició (La Confederació, 2019) Baròmetre