ca

La música i la TAA poden millorar la qualitat de vida dels pacients amb Alzheimer.

 

Encara que l’Alzheimer és tractat amb tractaments farmacològics convencionals hi ha nombroses teràpies no farmacològiques que serveixen de suport per a alentir el seu avanç i que són cada vegada més recomanades pels especialistes per millorar la qualitat de vida dels pacients, així com la dels seus familiars i cuidadors , els quals en molts casos també pateixen problemes físics i psicològics coneguts com la síndrome de l’cuidador.

Amb les teràpies farmacològiques aconseguirem reforçar les relacions socials, enfortir l’estat afectiu, incrementar l’autonomia de l’malalt en la mesura del possible, prevenir seu aïllament i millorar o controlar els trastorns de conducta.

 

Estimulació cognitiva

Aquesta tècnica treballa la memòria, el càlcul, la percepció, l’atenció i el llenguatge. El seu objectiu és mantenir i optimitzar el funcionament de les capacitats cognitives a través d’l’aprenentatge.

Està més centrada en cercar capacitats cognitives que compensin i serveixin com a alternativa de les funcions perdudes.

 

Orientació a la realitat

Està centrada en el coneixement a si mateix i als el medi que envolta el pacient durant el major temps possible. D’aquesta manera, es busca reduir el malestar que genera en el malalt el no saber qui és o el lloc i el moment en què es troba.

Amb aquesta teràpia es treballen les hores, dies, mesos i estacions de l’any, mitjançant calendaris, rellotges, observant la climatologia, etc. També s’analitza el lloc i l’espai en què es troben i pel que fa a el reconeixement sobre si mateix, es parla sobre la seva experiència, les persones del seu entorn i sobre ells mateixos.

 

Fisioteràpia i exercici

L’activitat física és essencial per al nostre cos i ment i per a les persones amb Alzheimer especialment. Fer exercici ajudarà a estar persones a dormir millor, millorar el seu estat d’ànim, mantenir la mobilitat, els reflexos, l’equilibri, la coordinació, la socialització, entre altres avantatges.

Amb l’exercici a més aconseguirem millorar la salut cardiovascular i evitar dolors d’esquena.

 

Teràpia ocupacional

Realitzar activitats que ens mantinguin ocupats i ens motivi dia a dia és un gran estímul per a aquest tipus de pacients.

Activitats com jardineria, costura, cuina, fusteria, entre moltes altres poden ser de gran ajuda per a treballar aquelles capacitats que encara no s’han perdut.

 

Teràpia Asisstida amb Animals 

Les teràpies amb gossos i altres animals  ajuden els pacients amb Alzheimer en el seu estat d’ànim i emocional. 

 

Musicoterapia

La música és un altre gran recurs per treballar la creativitat, les emocions i fins i tot la comunicació en les persones amb Alzheimer.

La música estimula certes àrees de la memòria, l’autoestima, els records i el benestar dels pacients.

 

Estimulació sensorial

En aquestes sales ens trobem amb materials com pintures de colors, música, sons de la natura, diferents textures, matalassos, etc., per estimular els ulls, nas, boca, pell i orelles.

 

 

MANUELA MARTÍN

https://www.65ymas.com/salud/musica-perros-pueden-mejorar-calidad-vida-pacientes-con-alzheimer_22977_102.html