ca
Notícies

La boira cerebral que pot quedar després de passar la Covid-19.

Potser coneixeu algú que, després de passar la covid-19, tendeix a oblidar-se de certes coses, pateix mals de cap o encara no ha recuperat completament el sentit de l’olfacte. Aquests símptomes s’inclouen dins del fenomen de boira mental en què s’ha sumit una part de la població com a conseqüència de la pandèmia. Si perdura en el temps, els seus efectes poden acabar essent perjudicials.

El sistema nerviós se’n ressent
Tot i que la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 afecta principalment el sistema respiratori, la majoria dels pacients que pateixen covid-19 mostren símptomes neurològics com pèrdua de l’olfacte, mal de cap, trastorns del son i dèficit de memòria.

D’altra banda, diversos estudis indiquen que els pacients amb trastorns neurodegeneratius com ara la malaltia d’Alzheimer són més propensos a patir la malaltia de manera més severa.

En conjunt, aquests signes són un indicador clar que el virus també afecta el sistema nerviós. Per això cada vegada és més important estudiar quins poden ser els efectes a llarg termini i les seqüeles d’aquesta malaltia al cervell.

Cavall de Troia i autopistes neuronals
Però com arriba el SARS-CoV-2 al cervell? Assolir aquest òrgan directament no és senzill perquè està envoltat per una veritable muralla de vasos sanguinis coneguda com a barrera hematoencefàlica. Tot i això, el SARS-CoV-2 és capaç de burlar aquesta protecció per diferents mecanismes.

Per començar, podeu enviar senyals que fan que es modifiqui la barrera hematoencefàlica. A més, és capaç d’introduir-se a les nostres pròpies cèl·lules i usar-les com a vehicle per colar-se al cervell. L’estratègia és un autèntic cavall de Troia, ja que el patogen es disfressa d’una cosa reconeixible pel nostre cos per poder creuar barreres que, altrament, serien infranquejables.

Finalment, el SARS-CoV-2 també pot viatjar a través de les neurones, que estan distribuïdes per tot el nostre cos formant una xarxa de nervis. El virus és capaç d’assolir una de les prolongacions neuronals i desplaçar-s’hi com si fossin una autovia que desemboca al cervell. Precisament al nas, lloc d’entrada i infecció del virus, hi ha el nervi olfactori, que podria ser un camí d’entrada directe al cervell.

El virus de la covid-19 també pot afectar el cervell de manera indirecta. És el que passa quan el nostre sistema immune reacciona davant la presència de microorganismes estranys alliberant molècules anomenades citocines. Aquestes molècules actuen com un senyal de trucada i indueixen una reacció inflamatòria al teixit on es troben.

Aquesta resposta, en principi, és beneficiosa, perquè aconsegueix atreure les diferents cèl·lules de l’exèrcit que lluitarà davant de la infecció. Tot i això, si perdura en el temps es crea un estat d’inflamació crònica que pot ser molt perillós i comprometre les funcions de diferents òrgans, entre ells el cervell.

Precisament en individus amb malalties associades a l’envelliment és prevalent aquest estat d’inflamació crònica. En concret, se sap que els malalts d’Alzheimer pateixen neuroinflamació. Això vol dir que el sistema immune del seu cervell es troba actiu de forma contínua i perllongada en el temps, fent que es facin malbé les estructures i es produeixi major mort neuronal i neurodegeneració.

La covid-19 pot provocar Alzheimer?
Ara bé, quin és el nexe d’unió entre els processos neurodegeneratius i la covid-19? La relació entre les infeccions víriques i la neurodegeneració es coneix des de fa temps, i com es pot deduir, el punt en què convergeixen les dues patologies és la inflamació.

En el cas del SARS-CoV-2, la seva capacitat per induir un estat inflamatori generalitzat al nostre cos pot facilitar la progressió de malalties neurodegeneratives. A més, la tempesta de citocines que es genera com a mecanisme de defensa exacerbat és capaç de desregular paràmetres fisiològics. Per exemple, el nombre de molècules oxidants augmenta a les neurones a causa d’un desequilibri dels nivells de ferro que fa que el dany s’agreugi. Això deriva en més mort neuronal i més neurodegeneració.

A favor d’aquesta teoria, alguns estudis proven que pacients amb covid-19 presenten pèrdues neuronals a les mateixes regions del cervell on es produeixen danys a la malaltia d’Alzheimer. A més, els biomarcadors de neurodegeneració estan augmentats en molts pacients hospitalitzats per Covid-19.

És clar que el SARS-CoV-2 té un impacte més profund del que inicialment es pensava sobre el cervell dels pacients. Una entesa més gran de la interacció d’aquest virus amb el sistema nerviós central podria prevenir el desenvolupament de malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer, també d’índole mundial i, de moment, sense cura.

La niebla cerebral que puede quedar tras pasar la covid-19 (theconversation.com)