ca
Notícies

La voluntat, el desig i les preferències de les persones amb Alzheimer, fonamentals en l’exercici de la seva capacitat jurídica.

El respecte de la voluntat, els desitjos i les preferències de les persones amb demència és l’objectiu principal de la reforma de la Llei 8/2021 del Codi Civil. Així ha quedat palès al webinar organitzat per la Confederació Espanyola d’Alzheimer (CEAFA) sota el títol “La capacitat jurídica de les persones amb demència. Novetats legislatives’ i que ha comptat amb la participació de l’advocat i l’assessor legal de l’Associació de Familiars d’Alzheimer de Barcelona (AFAB) i de la Federació d’Associacions de Familiars d’Alzheimer de Catalunya (FAFAC), Alejandro Vilá Induráin.

El canvi de la norma comporta una sèrie de modificacions com ara l’eliminació del terme incapacitat. “Tothom té capacitat jurídica”, afirma Alejandro Vilá. “No existint la incapacitat, desapareix el terme de tutela, però n’apareixen d’altres que, sobretot els professionals, hem de conèixer per assegurar l’exercici de la capacitat jurídica sobre la base de la voluntat i evitar així l’abús”.

Entre els instruments de la nova regulació hi ha les mesures de suport, vàlides per a l’àmbit personal, patrimonial o econòmic. També continuen existint els poders notarials, que s’amplien al marc personal. Com a novetat, la norma introdueix la figura de l’autocuratela, per la qual qualsevol persona gran d’edat, en Escriptura Pública, en previsió d’una situació de necessitat o suport per exercitar la capacitat jurídica, pot acordar el nomenament d’un curador per exercitar aquesta capacitat jurídica.

En aquest context, per a l’advocat els notaris tenen especial importància ja que han d’ajudar i assessorar sobre els possibles conflictes d’interessos que puguin sorgir. A més d’explicar i percebre que la persona que està atorgant poders ho està fent correctament i que hi ha una llibertat i espontaneïtat de la seva voluntat”.

El paper de les Associacions de Família

Finalment, durant la jornada s’ha posat de manifest l’important paper que les associacions de família (AFAS) tindran en aquesta nova situació. “Davant dels jutjats seran un element de registre clau que expliqui la situació i evolució de la malaltia als afectats”, conclou l’expert.

Entorns Amigables i Solidaris amb les Demències

Aquest webinar està emmarcat dins del projecte Entorns Amigables i Solidaris amb les Demències, un projecte que CEAFA va impulsar l’any 2020 i té l’objectiu de contribuir a la normalització, la percepció, la consideració i la complicitat envers les persones amb Alzheimer i altres demències. Evitant així situacions d’exclusió i rebuig, aconseguint entorns amigables i solidaris amb les demències, fomentant les societats no excloents, i contribuint així, a l’apoderament de les persones amb Alzheimer i altres demències.

 

La voluntad, el deseo y las preferencias de las personas con Alzheimer, fundamentales en el ejercicio de su capacidad jurídica | Dependencia.Info