ca

L’acumulació de ferro en el cervell està associada amb el deteriorament cognitiu en persones amb Alzheimer

 

Se sap que les estructures de matèria grisa profunda dels pacients amb malaltia d’Alzheimer contenen majors concentracions de ferro en el cervell. Els investigadors han descobert mitjançant ressonància magnètica que l’acumulació de ferro a la capa externa de el cervell està associada amb el deteriorament cognitiu en persones amb malaltia d’Alzheimer, segons un estudi publicat a la revista Radiology.

També s’han trobat associacions entre el ferro i els cabdells neurofibril·lars, acumulacions anormals d’una proteïna anomenada tau que s’acumula dins de les neurones. Aquests embolics bloquegen el sistema de transport de la neurona, el que perjudica la comunicació entre les mateixes.

“Trobem indicis d’una major deposició de ferro en la matèria grisa profunda i la neoescorça total, i regionalment en els lòbuls temporals i occipitals, en pacients amb malaltia d’Alzheimer en comparació amb individus sans de la mateixa edat”, explica el coautor de l’estudi , Reinhold Schmidt, professor de Neurologia i president de el Departament de Neurologia de la Universitat de Medicina de Graz, a Àustria.

L’acumulació de ferro al cervell es va associar amb el deteriorament cognitiu independentment de la pèrdua de volum cerebral. Els canvis en els nivells de ferro al llarg de el temps en els lòbuls temporals es van correlacionar amb el deteriorament cognitiu en individus amb malaltia d’Alzheimer. “Tots aquests resultats estan d’acord amb l’opinió que altes concentracions de ferro promouen significativament la deposició beta amiloide i la neurotoxicitat en la malaltia d’Alzheimer”, va dir afegeix Schmidt.

Els resultats apunten a un paper potencial en el tractament de la malaltia d’Alzheimer per a medicaments que redueixen la càrrega de ferro en el cervell. Aquests medicaments, coneguts com quelants, poden eliminar l’excés de ferro de el cos.

 

 

https://www.mundiario.com/articulo/tecnologia-ciencia/acumulacion-hierro-capa-externa-cerebro-asociada-deterioro-cognitivo-personas-enfermedad-alzheimer/20200701122138189396.html