ca

L’alumini incrementa el risc de patir Alzheimer

 

El fet que no existeixi una cura per a l’Alzheimer, una de les patologies neurodegeneratives més comunes, està motivant un autèntic esforç per part de la comunitat científica per analitzar quins són els motius de la seva aparició i poder realitzar tractaments preventius.

Ara, un nou estudi publicat a la revista Journal of Alzheimer’s Disease Reports segueix la línia d’altres investigacions en què s’han trobat evidència que l’alumini contribueix a l’origen i desenvolupament de l’Alzheimer. Els investigadors van trobar alumini juntament amb la proteïna tau fosforilada, que és un iniciador primerenc de l’Alzheimer.

Les noves dades demostren que l’alumini està ubicat amb la proteïna tau fosforilada, presentat com si fossin cabdells dins de les neurones al cervell de la malaltia de l’Alzheimer, d’origen familiar o d’inici primerenc. La presència d’aquests cabdells està associada amb la mort de les cèl·lules neuronals, i les observacions de l’alumini en aquests cabdells poden ressaltar el seu en la formació de la malaltia.

Els investigadors van utilitzar un mètode d’immunomarcatge altament selectiu en l’estudi actual, combinat amb microscòpia de fluorescència específica d’alumini. Es va identificar tau fosforilada en cabdells amb alumini en el teixit cerebral del mateix grup de participants colombians de l’estudi amb la malaltia de l’Alzheimer d’origen familiar.

“L’acumulació d’alumini s’ha associat amb la malaltia d’Alzheimer durant gairebé mig segle, però són aquests nous estudis els que estan definint la interacció molecular exacta de l’alumini i altres metalls multivalents que poden ser fonamentals per a la formació de la patologia de la malaltia d’Alzheimer”, asseguren els experts que han participat en la investigació.

Les noves dades poden suggerir que l’associació de l’alumini amb les plaques senils extracel·lulars precedeix l’aparició de la malaltia. Aquestes relacions tant amb la beta amiloide que s’acumula a les neurones de les persones amb la malaltia com amb la tau poden explicar els alts nivells d’alumini observats en el teixit cerebral dels participants dels estudis davant el grup de control que no presentava la patologia. “Se sap que tau i beta-amiloide actuen en sinergia per produir neurotoxicitat en l’Alzheimer i les nostres dades proporcionen nova evidència del paper de l’alumini en aquest procés”.

 

María Cardoso

https://www.elnacional.cat/ca/salut/alumini-incrementa-risc-alzheimer_600248_102.html