ca

L’Alzheimer no s’encomana, però un recent estudi suggereix que es podria transmetre d’una persona a una altra.

 

L’Alzheimer és una malaltia d’origen neurològic en la qual el principal símptoma és la pèrdua de la memòria. Encara que l’Alzheimer no s’encomana, un recent estudi suggereix que podria transmetre d’una persona a una altra mitjançant procediments quirúrgics o mèdics.

 

Malaltia d’Alzheimer i proteïna beta amiloide

Se sap que la presència en el cervell de plaques (dipòsits) de proteïnes amiloide- beta o beta amiloide estan involucrades en el desenvolupament de la malaltia d’Alzheimer, però, la causa de la seva presència podria ser d’origen en gran part genètic, a causa a mutacions.

Fa uns anys enrere, un estudi publicat a la revista Nature va assenyalar la possibilitat que les proteïnes beta amilode es fessin presents mitjançant la incorporació al cervell d’hormona de creixement contaminada.

Avui els mateixos investigadors sumen proves a aquesta possible transmissió de proteïnes beta amiloide de persona a persona amb una investigació publicada a la revista JAMA en la qual es van evidenciar apreciables quantitats de proteïnes beta amiloide en lots antics de preparacions d’hormona de creixement derivades de cadàvers.

Així mateix, es va trobar que també solien tenir proteïna tau, també vinculada al desenvolupament d’Alzheimer.

Ratolins susceptibles inoculats intracerebralment amb mostres d’hormona de creixement, o amb preparats a partir de cervell de pacients amb malaltia d’Alzheimer confirmada per autòpsia, van sembrar la formació de plaques de proteïna beta amiloide, el que suggereix que podria transmetre d’un organisme a un altre si s’empra un instrument quirúrgic que pugui tenir proteïna beta amiloide causa de contaminació prèvia.

El mateix ha estat comprovat en macacos a l’any 2014, trobant que l’arribada al cervell per via externa d’aquestes substàncies podria iniciar el desenvolupament de la malaltia d’Alzheimer.

Encara fan falta més estudis, és clar que el mal d’Alzheimer no es contagia ni pot arribar al cos per una transfusió de sang, però, la proteïna beta amiloide resisteix les formes clàssiques d’esterilització en hospitals i per això, podria trobar-se en material neuroquirúrgic usat prèviament i així, arribar al cervell d’una persona sana.

En definitiva, seria clau ampliar l’evidència i confirmar si aquesta malaltia podria estar expandint mitjançant la transmissió d’una persona a una altra a través del passatge de proteïna beta amiloide d’una persona amb Alzheimer a una altra.

 

 

GABRIELA GOTTAU

Fuente:www.vitonica.com