ca

Les dones tenen més risc d’Alzheimer després dels canvis en la menopausa.

 

Si bé les dones tenen una millor capacitat de memòria que els homes, aquest avantatge sembla que s’estreny, quan no desapareix, després dels canvis en els nivells d’hormones, molt especialment d’estradiol, que tenen lloc durant la menopausa. Així ho mostra un estudi dut a terme per investigadors del Brigham and Women ‘s Hospital de Boston (Estats Units) i publicat a la revista Menopause, òrgan oficial de la Societat de Menopausa d’Amèrica del Nord (NAMS).

En paraules de la doctora Jill M. Goldstein, directora de l’estudi, “durant molts anys s’ha cregut que les dones tenien un major risc de desenvolupament d’Alzheimer pel fet que tenien una major esperança de vida. Una creença, a més, que va perdurar pels resultats de les investigacions dutes a terme en les etapes avançades de la vida, que no en la mitjana edat, que és quan tenen lloc les transicions hormonals clau i quan comencen a presentar-se les alteracions en la memòria “.

 

Nivells d’estradiol

Per dur a terme l’estudi, l’objectiu va ser analitzar les possibles diferències de gènere en la capacitat cognitiva en la mitjana edat, els investigadors van comptar amb la participació de 212 dones i homes de 45 a 55 anys que no presentaven signes de demència o de pèrdua de memòria. Per tant, i per avaluar els dèficits cognitius que es poden presentar amb el pas dels anys, els participants es van sotmetre a uns tests neurofisiològics específics per avaluar de forma rigorosa les diferents formes d’aprenentatge i memorització.

Els resultats van mostrar que les dones que no havien arribat a la menopausa sempre van obtenir millors resultats que els homes de la seva mateixa edat. No obstant això, les dones postmenopàusiques van tenir uns resultats similars als dels homes en els test d’aprenentatge inicial i de retenció de la informació, sent aquests resultats pitjors que els de la resta de participants femenines.

Com refereixen els investigadors, “els nostres resultats suggereixen canvis en les àrees frontals del cervell, és a dir, en les regions implicades en la memòria a curt termini i en les ‘funcions executives’ o capacitats cognitives avançades com l’organització, estructuració i avaluació de la informació “.

És més; l’avaluació dels nivells hormonals de les participants va permetre trobar que com més grans eren els nivells d’estradiol, millors eren els resultats en les proves de memòria.

Com conclou la doctora Goldstein, “l’Alzheimer constitueix un dels grans reptes de salut pública de l’actualitat. A més, ens cal poder identificar de forma primerenca a les persones en major risc de desenvolupar aquesta malaltia, ja que els tractaments que s’administren després de la seva aparició són ineficaços. És imperatiu que entenguem la forma en què es pot conservar la memòria al llarg de la vida, així com que les diferències de gènere siguin tingudes en compte en els futurs estudis i en les noves estratègies terapèutiques “.

 

Font: http://www.somospacientes.com/