ca
Notícies, Sense categoria

Els canvis a la retina aporten informació rellevant sobre certes àrees cerebrals de subjectes sans amb risc de desenvolupar Alzheimer.

Investigadors de l’Institut d’Investigacions Oftalmològiques Ramón Castroviejo (IIORC) de la Universitat Complutense de Madrid estan duent a terme un estudi, publicat a Alzheimer’s Research & Therapy, que relaciona canvis a la retina amb àrees cerebrals (el còrtex entorrinal, el gir lingual i el hipocamp) de subjectes sans amb risc d’Alzheimer, cosa que reforça la idea que la retina, un teixit fàcilment accessible, pot proporcionar informació de l’estat del cervell i dels seus canvis fins i tot quan són indetectables per les proves mèdiques cerebrals.

Per dur a terme la investigació, es van incloure un grup de pacients els progenitors dels quals patien alzheimer i que tenien mutats el gen ApoE 4. Se’ls van realitzar exàmens oftalmològics -entre ells tomografia de coherència òptica (OCT)- i ressonància magnètica, extraient-se mesures de més de 20 estructures cerebrals diferents de tots dos hemisferis.

Els autors van observar que en aquests participants ja hi ha canvis en algunes àrees de la retina mesurats amb OCT, mentre que la ressonància magnètica cerebral continua sent normal. A més de l’estructura de la retina, el grup de la UCM recull les dades de la visió d’aquests pacients, amb l’objectiu de conèixer el funcionament de la via visual en aquestes fases encara asimptomàtiques de la malaltia.

 

[Alzheimers Res Ther. 2022 Jun 4;14(1):79. doi: 10.1186/s13195-022-01008-5.]López-Cuenca I, Marcos-Dolado A, Yus-Fuertes M, et al.

Los cambios en la retina aportan información relevante sobre ciertas áreas cerebrales de sujetos sanos con riesgo de desarrollar Alzheimer : Neurología.com (neurologia.com)