ca

Manifest de la CEAFA amb motiu del Dia Mundial del Alzheimer.

 

Des de l’ Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer del Baix Llobregat ens sumem a el manifest de la Confederació Espanyola d’Alzheimer (CEAFA) en el qual reivindiquem:

 • Desenvolupar i dotar la Llei de Dependència dels recursos econòmics i humans suficients i necessaris per complir els seus objectius.
 • Convertir els Serveis Socials en el quart pilar de l’Estat del Benestar, tal com es ve proclamant des de l’aprovació de la Llei de dependència de l’2006.
 • Reactivar el Pla Nacional Integral d’Alzheimer, actualitzant per adaptar-lo a la nova normalitat COVID-19 i dotant-lo d’una partida en els pressupostos generals de l’Estat.
 • Reactivar el Pla Integral d’Alzheimer i altres Demències, actualitzant per adaptar-lo a la nova normalitat COVID-19, dotant-lo d’una partida en els pressupostos generals de l’Estat.
 • Reconèixer a el Pla Integral d’Alzheimer i altres Demències com a eina necessària per abordar integralment les conseqüències de l’Alzheimer i altres demències en tots els aspectes que queden fora de la llei de dependència: adaptació de l’entorn i sensibilització, impacte econòmic sobre les famílies, de gènere, laboral i fiscal, solitud, aïllament, exclusió i pobresa, perfeccionament de la formació i inversió en recerca, etc.
 • Establir una coordinació efectiva i eficaç entre el Sistema Nacional de Salut i els Serveis Socials per abordar les conseqüències de l’Alzheimer i altres demències de forma integral, àgil, adaptada i amb qualitat.
 • Potenciar els recursos intermedis que permetin la permanència durant el major temps possible de les persones amb Alzheimer i altres demències en el domicili
 • Reclamar un context de professionalitat, qualitat i respecte a la dignitat i drets de les persones, posant a aquestes en el centre i obrant segons les seves necessitats, preferències i expectatives manifestades, en cas de necessitar cura residencial.
 • Mantenir i incrementar les ajudes a les entitats de tercer sector especialitzades en atenció integral a persones amb demència com a eines indispensables que són, per introduir especialització, professionalitat, humanitat i innovació en les cures
 • Reconèixer la tasca de representació, reivindicació i prestació de serveis que les associacions de familiars realitzen per millorar la qualitat de vida de les persones i famílies que conviuen amb l’Alzheimer i incloure-les en els processos de presa de decisió en matèria de polítiques públiques en Alzheimer, demències, i dependència, havent de ser considerades entitats de referència en les mateixes

I aquestes són les reivindicacions de la Confederació Espanyola d’Alzheimer (CEAFA) en el Dia Mundial de l’Alzheimer perquè som conscients que:

 • La irrupció de l’coronavirus ha suposat, a nivell global, una revolució per a la salut de les persones en un context social que no estava prou preparat per fer front a un virus que s’ha demostrat tan desconegut com letal.
 • La població d’edat avançada ha estat la més castigada i la que més ha patit tant els efectes de la malaltia com les conseqüències col·laterals que ha comportat la Covid-19.
 • I que, d’entre elles, les persones afectades per la malaltia d’Alzheimer o altres tipus de demència han estat, sens dubte, les més directament damnificades i s’han vist afectades particularment en la pandèmia, situant-se les residències a l’ull de l’huracà i constituint un dels grans focus de contagi.
 • L’envelliment poblacional i l’elevada prevalença d’Alzheimer i les demències en la nostra societat van a tensionar els sistemes públics de protecció social.
 • La situació sobrevinguda a causa de l’COVID-19 ha accelerat els processos i ha agreujat la vulnerabilitat de pacients i famílies afectades per la malaltia d’Alzheimer i ha posat de manifest la fragilitat dels sistemes social i sanitari i les mancances de el model de cures.
 • El confinament ha provocat un fort deteriorament de la qualitat de vida en el binomi persona amb Alzheimer-persona cuidadora familiar.
 • La persona amb Alzheimer no és capaç de comprendre el canvi de rutines i s’ha vist incrementat els seus problemes conductuals i aceleradala evolució de la seva demència.
 • La persona cuidadora familiar ha patit processos de soledat no desitjada, eliminació de rutines bé instaurades en les seves vides o un deteriorament físic, anímic i mental a causa de la sobrecàrrega de treball i l’estrès i cansament afegit.
 • El que ha passat en l’entorn residencial hauria de fer reflexionar a tots sobre la necessitat imperiosa d’implementar models que preservin els drets i la dignitat de les persones institucionalitzades.
 • L’ètica i dignitat de la persona han de ser també protegides i respectades en l’accés de les persones grans als serveis sanitaris i, especialment, als d’urgències en moments complexos.
 • Les entitats de l’tercer sector especialitzades en el tractament i abordatge integral de l’Alzheimer, la demència i les seves conseqüències estan patint en primera persona una de les crisis més nocives a les que mai han hagut d’enfrontar-: tancament de centres i paralització de serveis; personal en situació d’ERTO;eliminació d’ingressos per prestació de serveis; impossibilitat de justificar subvencions i incertesa sobre el futur d’aquestes; el qual moltes associacions s’hagin vist obligades a posar a disposició de l’Administració tant les seves instal·lacions com el seu personal, i un llarg etcètera. 
 • Aquests pèrdues han posat en relleu la precarietat que s’ha instal·lat a les associacions des de l’Estat d’Alarma i de la qual els costarà recuperar-se, malgrat la qual cosa no han deixat d’oferir el seu suport als que més ho han necessitat, amb imaginació, innovació, dedicació i humanitat.

 

 

LA DEPENDENCIA FUERA DE LA LEY

LA PANDEMIA TRAS LA PANDEMIA

#EVOLUCIÓNDEPENDENCIA

 

Confederación Española de Alzheimer CEAFA