ca

Neurobiòleg desenvolupa tècnica per reprogramar neurones afectades.

 

En malalties com Alzheimer i Parkinson les neurones comencen a comportarse de manera patològica, amb patrons d’activitat que no haurien de tenir.

Totes dues són afeccions que ocorren principalment en edats avançades. L’alzhèimer és la forma més comuna de demència, i acapara entre un 60% i un 70% dels casos. Mentre que el Parkinson afecta una de cada 100 persones majors de 60 anys.

Les investigacions científiques que aborden possibles respostes a les causes que generen aquestes malalties es centren en el comportament de les neurones i la seva alteració.

El treball del neurobiòleg mexicà Luis Carrillo Reid és un aquests estudis que podria tenir aplicació en un futur proper.

El científic es dedica a la recerca en l’àrea de neurociències, i mitjançant la tècnica optogenètica reprograma neurones afectades amb aquestes malalties, mitjançant l’ús de làser i proteïnes fotosensibles. La novetat que va aportar l’investigador és que en aquest cas utilitza microscòpia de doble fotó.

Aquesta tècnica permetrà manipular: activar o inactivar certs grups de neurones molt específics, i influir directament en accions fisiològiques. “En moviments, en comportaments o en la representació d’objectes”, va explicar Carrillo.

El neurobiòleg va utilitzar aquesta tecnologia durant els quatre anys que va estar a la Universitat de Columbia a Nova York i actualment busca conformar un equip al seu país a través de l’Institut de Neurobiologia de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic.

El científic utilitza un procediment que, mitjançant l’optogenètica -un mètode que permet “encendre i apagar” grups neuronals mitjançant l’ús de la llum- i la tècnica de microscòpia de doble fotó, li permeten la visualització i manipulació dels teixits vius a profunditat mil·limètrica, activant així grups molt específics de neurones.

El científic va experimentar amb aquesta tecnologia a la Universitat de Columbia i actualment vol implementar-la al seu país natal.

“Ha estat demostrat prèviament que en diverses malalties com Parkinson, esquizofrènia o epilèpsia, l’activitat de certs grups neuronals està alterada, és a dir, tenen activitat patològica o patrons d’activitat que no haurien de tenir”, va explicar.

Per això, l’expert se serveix de la microscòpia de doble fotó per activar grups neuronals específics en què s’observa l’activitat neuronal per mitjà d’indicadors de calci que són genèticament codificats.

“Són compostos fluorescents que brillen quan les neurones tenen activitat”, ha dit 

Carrillo utilitza opsines -proteïnes que s’estimulen per mitjà de llum- i, en aquest cas, la llum utilitzada prové d’un làser posicionat únicament en les neurones que volen activar-; així les opsines deixen entrar ions a les cèl·lules i permeten la seva excitació.

Mitjançant aquest procediment, l’especialista busca manipular òpticament els circuits neuronals, canviar els seus patrons d’activitat en el cas que siguin patològics i revertir els efectes catastròfics de les malalties neurodegeneratives.

Ara que trasllada la seva investigació a Mèxic, l’investigador requereix un equip especial per dur a terme totalment aquests estudis.

Aquest equip el componen un microscopi de dos fotons i una sèrie de làsers que registrin i activin simultàniament cèl·lules seleccionades per mitjà de diferents longituds d’ona.

En un futur, per mitjà de l’estimulació puntual i estrictament selectiva d’un grup de neurones, es podrà generar una mena de memòria artificial en humans, tot i que encara no s’han fet proves amb ells.

“Tots els protocols per manipular genèticament neurones en humans encara estan per aprovar-se, jo crec que encara estem a uns cinc o deu anys que permetin fer realitat aquestes proves”, ha manifestat.

 

 

Font: www.elpaís.com.uy  // Traducció al Català: X.R.