ca

Nou Grup de Suport de l’AfA per familiars, a Esparreguera.

 

Els Grups de Suport Emocional i Ajuda Mútua (GSAM) tenen per objectiu facilitar espais de trobada entre persones cuidadores que es troben en situació similar, perquè puguin compartir les seves necessitats i preocupacions i també les seves vivències i els seus coneixements. Es pretén reduir l’impacte negatiu de la cura que, a vegades, poden experimentar els cuidadors i cuidadores no professionals, i millorar la qualitat  de vida de les persones en situació de dependència.

El suport als familiars amb un malalt d’Alzheimer té com a objectiu, per una banda, donar informació i orientació a les famílies sobre la malaltia i les atencions i tractaments que ha de rebre el malalt, i per l’altra, acompanyar en el procés de dol que suposa el deteriorament del malalt.

Amb això, es pretén aconseguir que el malalt estigui ben atès tant en els aspectes mèdics, com en els aspectes familiars i, a la vegada, que la tasca del curador es pugui fer de forma saludable, és a dir, evitant els sobreesforços i la sobrecàrrega que habitualment es manifesta en forma de símptomes: estrès, angoixa, depressió, aïllament, etc.

La metodologia de treball es concreta en l’atenció multifamiliar (grups de suport) i l’atenció unifamiliar (entrevistes familiars de contenció, informació, suport i elaboració de la malaltia). 

 

BENEFICIARIS

Els curadors i familiars dels malalts d’Alzheimer, socis d’AFA Baix Llobregat.

 

OBJECTIUS GENERALS

 • Oferir contenció emocional
 • Oferir informació sobre la malaltia
 • Tractar les dificultats psicològiques associades i les dificultats relacionals tant amb el malalt com amb altres membres de la família

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Evitar l’aïllament social.
 • Acceptar la realitat de la seva condició de familiar de malalt d’Alzheimer.
 • Acceptar les limitacions y els efectes que la demència provoca en la vida del malalt i llur família.
 • Augmentar la seguretat i l’autoestima.
 • Desenvolupar l’autocontrol i l’autocontenció.
 • Desenvolupar noves conductes i canviar actituds que afavoreixin més contacte amb el propi malalt i les seves necessitats.
 • Ajudar a portar una vida profitosa, gaudint dels detalls més petits.
 • Facilitar un espai on els familiars puguin expressar el seu dolor, donant sentit al patiment i a cadascuna de les llàgrimes.

 

FREQÜÈNCIA

Aquest grup de suport es reunirà els dijous, de 17 a 18:30, a la 2a planta del Centre Dual (Carrer dels Arbres, 21), té una freqüència setmanal i començarà a funcionar el 28 de març.

 

Per apuntar-vos a aquest nou Grup de Suport, podeu fer-ho mitjançant els telèfons : 93.379.00.22 /639.81.94.40, o a través del mail [email protected].

Podeu consultar els Grups de Suport que organitza l’AFA  a d’altres poblacions clicant AQUÍ.