ca
Notícies

Nous indicadors per al diagnòstic primerenc de l’Alzheimer

Un estudi realitzat per investigadors de la Universitat Rovira i Virgili ha identificat molècules sanguínies relacionades amb l’Alzheimer, permetent un diagnòstic precoç anys abans dels símptomes. Aquesta troballa permet millorar l’abordatge de la malaltia i la qualitat de vida dels pacients.

Un recent estudi dut a terme per investigadors del grup Nutrició i Salut Metabòlica de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha arreplegat llum sobre nous indicadors que podrien millorar el diagnòstic precoç de l’Alzheimer. En concret, aquest equip ha identificat un conjunt de molècules presents a la sang, específicament molècules d’RNA petit no codificant, que estan estretament relacionades amb el desenvolupament d’aquesta malaltia neurodegenerativa.

L’Alzheimer, una afecció incurable i terminal que afecta principalment persones majors de 65 anys, es caracteritza per una progressiva pèrdua de memòria en les seves etapes inicials, seguida de confusió, irritabilitat, canvis d’humor i eventualment la disminució de les funcions vitals, cosa que condueix a la mort del pacient. L’Organització Mundial de la Salut ha identificat l’Alzheimer com la forma més comuna de demència, diagnosticada en més del 60% dels casos de demència, i amb un impacte econòmic global significatiu.

Aquestes molècules d’RNA petit no codificant, tot i que contenen informació genètica, no codifiquen proteïnes. En canvi, regulen la funció d’altres molècules d’RNA que sí que ho fan. La incorporació d’ aquestes molècules en les tècniques de diagnòstic podria millorar significativament la precisió i anticipació en la detecció de l’ Alzheimer, reduint així la necessitat de procediments invasius i poc còmodes com la punció lumbar.
L’estudi, finançat per l’Institut de Salut Carles III i liderat per la Catedràtica Mònica Bulló de la URV, juntament amb la col·laboració d’investigadors de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i del Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa de Fisiopatologia de l’Obesitat i Nutrició (CIBERObn), ofereix noves perspectives per comprendre els mecanismes subjacents a l’Alzheimer i el desenvolupament d’estratègies preventives i terapèutiques més efectives per millorar la qualitat de vida dels pacients.

 

Referència:
Hernandez-Tordera, L., Papandreou, C., Novau-Ferré, N. et al. Exploring small non-coding RNAs as blood-based biomarkers to predict Alzheimer’s disease. Cell Biosci 14, 8 (2024). https://doi.org/10.1186/s13578-023-01190-5

 

Nous indicadors per al diagnòstic primerenc de l’Alzheimer (geriatricarea.com)