ca
Notícies

Un altre nou fàrmac alenteix la malaltia d’Alzheimer en etapes inicials.

Un assaig en fase 3 recentment publicat a Jama assenyala que l’anticòs monoclonal de Lilly, donanemab de Lilly presenta un alentiment de la malaltia d’Alzheimer en un 35% en comparació al placebo en pacients amb nivells de tau al cervell de baixos a intermedis.

Aquestes dades han estat presentades també a la Conferència Internacional de l’Associació d’Alzheimer 2023 (AAIC) celebrada a Amsterdam. Segons explica Pablo Martínez-Lage, director científic de la Fundació Cita Alzheimer i neuròleg expert en Alzheimer, “aquests resultats confirmen la importància que té el diagnòstic primerenc i precís de la malaltia d’Alzheimer”.

Segons ha indicat, “el canvi significatiu que donanemab produeix sobre l’esdevenir de la malaltia serà rellevant per a les persones que la pateixen, especialment en aquestes fases primerenques en les quals podran gaudir més temps d’una vida més autònoma, més satisfactòria i de major qualitat.”

La sol·licitud d’aprovació convencional de l’Administració d’Aliments i Medicaments (FDA) es va completar el passat trimestre de 2023 i s’espera la seva resolució per a finals d’aquest any. Al seu torn, informa la companyia, s’estan tramitant les sol·licituds amb altres organismes reguladors sanitaris de tot el món.

Els resultats de l’assaig Trailblazer-ALZ 2 va incloure participants amb una gamma més àmplia de puntuacions cognitives i nivells d’amiloide que altres assajos recents de teràpies dirigides contra la placa amiloide.

Els participants en TRAILBLAZER-ALZ 2 van ser estratificats-ALZ segons el seu nivell de tau, un biomarcador predictiu de la progressió de la malaltia, en un grup de ‘tau baix-mitjà’ (de vegades denominat com a tau intermedi) i en un grup de ‘tau alt’, que representa una fase patològica més avançada de la malaltia. Després, es va avaluar tots els participants durant 18 mesos utilitzant escales que mesuren el deteriorament cognitiu i funcional, inclosa l’Escala Integrada d’Avaluació de la malaltia d’Alzheimer i la taula de Valoració Clínica de Demència (CDR-SB).

Entre els pacients amb nivells baixos-mitjans de tau (n=1.182), el tractament amb donanemab va alentir significativament el deteriorament en un 35% segons l’Escala i en un 36% en base a la CDR-SB-. Entre tots els participants en l’estudi amb símptomes primerencs d’alzhèimer i presència de placa amiloide (n=1.736), el tractament amb donanemab va alentir significativament el deteriorament en un 22% en la iADRS i en un 29% en la CDR-SB.

Al seu torn, les dades addicionals presentades a AAIC reforcen el fet que, independentment de l’estadi clínic o patològic basal de la malaltia, el tractament amb donanemab “genera beneficis a nivell cognitiu i funcional en comparació amb placebo”, informa la companyia.

En participants amb deteriorament cognitiu lleu, va alentir el deteriorament en un 60% en l’escala iADRS i en un 46% en l’escala CDR-SB. Per a aquells amb demència lleu a causa de la malaltia d’Alzheimer el fàrmac va alentir el deteriorament en un 30% en la iADRS i en un 38% en la CDR-SB, respectivament.

En els participants menors de 75 anys va alentir el deteriorament en un 48% en la iADRS i en un 45% en la CDR-SB i en un 75% en la CDR-SB.

“Les dades positives de Trailblazer-ALZ 2 aporten esperança a les persones amb malaltia d’Alzheimer que necessiten urgentment noves opcions de tractament. Es tracta del primer assaig de fase 3 d’una teràpia que modifica l’evolució de la malaltia que reprodueix els resultats clínics positius obtinguts en un estudi anterior”, ha declarat Anne White, vicepresidenta executiva d’Eli Lilly and Company i presidenta de Lilly Neuroscience.

“Si s’aprova, creiem que pot proporcionar beneficis clínicament significatius a les persones amb aquesta malaltia. A més de la possibilitat de completar el seu tractament en tan sols 6 mesos una vegada eliminada la placa amiloide. Per això, hem de continuar superant qualsevol barrera en l’accés a les teràpies amiloides i les proves de diagnòstic en un ecosistema sanitari ja de per si complex per a la malaltia d’Alzheimer”.

Donanemab es dirigeix específicament a la placa amiloide dipositada al cervell i s’ha demostrat que ha aconseguit la seva eliminació en els pacients tractats en els assajos clínics. Així, el tractament amb donanemab va reduir significativament els nivells de placa amiloide independentment de l’estadi patològic basal de la malaltia. En el conjunt de pacients inclosos en l’estudi, donanemab va reduir la placa amiloide en una mitjana del 84% als 18 mesos de tractament, enfront d’una disminució de l’1% en els pacients que van rebre placebo. Els pacients van cessar el tractament un cop havien assolit els criteris prèviament definits d’eliminació de placa amiloide.

“Les persones amb malaltia d’Alzheimer simptomàtica en una fase primerenca continuen treballant, gaudint de viatges, compartint temps de qualitat amb la família… volen sentir-se com ells mateixos durant més temps”, va afirmar el Dr. Mark Mintun, vicepresident del grup de Recerca i Desenvolupament en Neurociència de Lilly i president d’Avid Radiopharmaceuticals. “Els resultats d’aquest estudi reforcen la importància de diagnosticar i tractar la malaltia abans del que ho fem avui”.

Pel que fa a efectes adversos, la incidència d’alteracions de neuroimatge relacionades amb l’amiloide (ARIA) i de reaccions adverses vinculades amb la infusió de donanemab va ser coherent amb l’estudi anterior. Les ARIA són comunes amb totes les teràpies amb anticossos dirigits a l’eliminació de la placa amiloide. Les que s’han observat més comunament són inflamació transitòria en una àrea o àrees del cervell (ARIA-E) o microhemorràgies o siderosi superficial (ARIA-H), ambdues detectades per ressonància magnètica, podent ser greus i fins i tot mortals en alguns casos. Aquest risc s’ ha de gestionar amb seguiment acurat i monitoratge amb ressonància magnètica per poder prendre les accions apropiades si es detecten. També es van observar reaccions adverses greus relacionades amb la infusió i anafilàxia

 

Un nuevo fármaco ralentiza la enfermedad en etapas iniciales Alzheimer | @diariofarma