ca

Pèrdua de el sentit d’orientació: El principal símptoma primerenc de la malaltia d’Alzheimer

 

Xile té aproximadament 200 mil malalts d’Alzheimer i la xifra es triplicarà en 2050. En aquest context, acadèmics de la Facultat de Medicina i de Ciències Físiques i Matemàtiques de la Universitat de Xile estan desenvolupant un programari que diagnostiqui i diferenciï símptomes entre alzheimer i depressió .

Canvis en l’estat d’ànim, dificultat per agafar el son, fluctuacions de la gana i cansament a més de falta d’energia, són símptomes de depressió en adults majors, que en moltes ocasions són mal interpretats com indicis primerencs d’Alzheimer, el principal símptoma d’hora és la pèrdua de memòria espacial o sentit de l’orientació.

“Són patologies diferents amb tractaments diferents, però que solen confondre la qual cosa pot ser molt perjudicial per als pacients d’un o altre cas, ja que reben una teràpia que no els correspon, empitjorant els seus quadres clínics i perdent l’oportunitat de detenir l’avanç de l’ deteriorament cognitiu entre els que pateixen Alzheimer “, explica Andrea Paula-Lima, acadèmica de el Departament de Neurociència de l’O de Xile i qui lidera la investigació.

Amb aquesta informació en ment, els investigadors estan desenvolupant un programari que pugui diagnosticar i diferenciar símptomes entre les dues malalties, la qual cosa permetrà a pacients -sobretot a adults grans accedir a un tractament adequat a temps.

 

Simuladors a el rescat de la ment

Per desenvolupar el programari, l’acadèmica i el seu equip van determinar una sèrie d’experiments, entre els quals, destaca un test que mesura la memòria espacial de la persona. A través d’una simulació virtual en el computador, el pacient ha d’arribar nedant a una plataforma invisible, després de situar-se en l’espai a través de diferents claus visuals que li aporten pistes per guiar-se cap al seu objectiu.

Gràcies a aquest test específic -durant el qual es va registrar l’activitat cerebral mitjançant electroencefalograma (EEG) – els investigadors van concloure que els que estan en les fases inicials de la malaltia d’Alzheimer tenen fortament reduïda la comunicació elèctrica entre l’escorça cerebral occipital, que és on es processa la informació visual, i l’escorça prefrontal.

Així mateix, van establir que el moviment dels ulls de les persones amb Alzheimer és diferent i el pacient tendeix a romandre mirant les claus visuals de la simulació, sense saber orientar-se i així dirigir-se a la plataforma.

“Això és significativament diferent entre els subjectes sans, que la major part de el temps durant el test no perden de vista la meta, mirant les pistes només com a referència, i l’activitat cerebral elèctrica segueix la seva intensitat i propagació normals”, explica l’acadèmica.

D’acord amb aquestes conclusions, l’especialista es va reunir amb l’equip que lidera el professor Juan Velásquez de la Facultat de Ciències Físiques i Matemàtiques, amb el propòsit de desenvolupar un programari que, utilitzant els indicadors obtinguts, permet fer aquest tipus de diagnòstic entre els adults grans que podrien estar en les fases inicials de la malaltia d’Alzheimer i, d’aquesta manera, diferenciar-los dels que en canvi poguessin estar enmig d’un quadre depressiu.

En una primera instància, l’equip investigador d’aquest projecte provarà el programari en una fase pilot, amb 15 pacients diagnosticats amb depressió, als quals seguiran periòdicament per conèixer l’evolució del seu quadre clínic.

“El desenvolupament d’aquesta eina permetrà la seva distribució i ús al llarg de tot el país, millorant l’accés a la diagnosi d’hora de la malaltia d’Alzheimer, el que redundaria en teràpies oportunes per a aquests pacients”, finalitza Paula-Lima.

 

Agenda País

 

Font:

https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2020/10/07/perdida-del-sentido-de-orientacion-el-principal-sintoma-temprano-de-la-enfermedad-de-alzheimer/