ca
Notícies

Promoure l’estimulació cognitiva en una persona amb Alzheimer.

En aquest article parlarem dels beneficis que té l’estimulació cognitiva en les persones que pateixen Alzheimer.

A més, oferirem algunes recomanacions o pautes sobre aspectes rellevants que cal tenir en compte per realitzar activitats d’estimulació cognitiva a casa.

La importància de l’estimulació cognitiva en els malalts d’Alzheimer

L’estimulació cognitiva és una forma d’intervenció no farmacològica que té com a objectiu preservar les capacitats cognitives durant el màxim de temps possible.

L’estimulació cognitiva està especialment indicada en persones en fases lleus i moderades de la malaltia, ja que pot alentir el deteriorament cognitiu. També pot ajudar a mantenir durant més temps l’autonomia pel que fa a les activitats de la vida diària, retardant la dependència de terceres persones.

Alguns estudis també suggereixen que les activitats d’estimulació cognitiva en persones amb Alzheimer poden contribuir a disminuir la freqüència d’alteracions conductuals i millorar l’estat d’ànim. Aquests beneficis, juntament amb els que aporten els tractaments farmacològics específics aprovats per a aquesta malaltia, ajuden a preservar la qualitat de vida de la persona afectada, la persona cuidadora i els seus familiars.

Activitats que promouen l’estimulació cognitiva

Per exercitar l’estimulació cognitiva amb una persona amb Alzheimer, podem recórrer a una àmplia gamma d’activitats i rutines que impliquen posar en joc diverses capacitats cognitives, com per exemple la memòria, el llenguatge, l’atenció, l’orientació, les funcions executives i les pràxies.

Aquestes són algunes de les activitats que podem realitzar a casa per estimular diferents capacitats cognitives:

  • Conversar sobre el present i el passat, sobre aspectes personals o socials i temes d’interès de la persona amb Alzheimer, utilitzant diaris, llibres, pel·lícules o objectes significatius per a ella, o una “capsa de records”. Estimularem el llenguatge, l’orientació temporal i la memòria.
  • Jocs diversos: jocs de cartes, de paraules, trencaclosques, encreuats, paraules, etc. Amb ells es pot estimular l’atenció, la memòria, el llenguatge o les funcions executives (relacionades amb la planificació i el raonament), entre d’altres.
  • Activitats musicals: escoltar música, tocar un instrument (encara que siguin unes maraques o una pandereta) o ballar. La música és un gran vehicle per a l’evocació de moments de vida i emocions, particularment quan se selecciona música personalment significativa. A més, pot facilitar l’expressió comunicativa, el moviment i l’exercici físic, que també afavoreix les capacitats cognitives.
  • Activitats domèstiques i quotidianes com a font d’estimulació cognitiva: les activitats relacionades amb la cuina, la rebosteria, la jardineria o el bricolatge, entre d’altres, poden ser excel·lents formes d’estimular diferents capacitats cognitives.

Pautes per planificar activitats d’estimulació cognitiva amb una persona amb Alzheimer

És recomanable evitar que la persona amb Alzheimer percebi les activitats d’estimulació cognitiva com massa estructurades, tedioses o poc motivadores, ja sigui perquè no les consideri interessants, o perquè el nivell d’exigència sigui superior a les seves capacitats o, al revés, excessivament baix i li semblin avorrides o que atempten contra la seva dignitat. Per a això, se suggereixen algunes pautes a continuació:

Identificar les capacitats relativament preservades

L’objectiu és estimular les capacitats cognitives que la persona amb Alzheimer encara té relativament preservades. Malauradament, com que es tracta d’una malaltia neurodegenerativa, les capacitats ja perdudes no es poden recuperar. Per exemple, quan la memòria està greument afectada, no té sentit realitzar exercicis de repetició per intentar memoritzar coses noves. Tanmateix, l’ús de notes escrites o alarmes pot ser útil per compensar aquesta funció.

Per això, per fomentar tot el que encara pot fer, és important observar el nivell d’acompliment de la persona amb Alzheimer en activitats quotidianes. A més, això afavorirà la seva col·laboració i minimitzarà el sentiment de frustració que li genera el fet d’afrontar la pèrdua de capacitats. L’observació continuada al llarg de la malaltia ens servirà per modular el grau de dificultat de les activitats, ajustant o reemplaçant unes tasques per d’altres més senzilles quan sigui adient.

Procurar l’estimulació cognitiva com més aviat millor

És convenient realitzar activitats d’estimulació des de les primeres fases de la malaltia, o des del moment del diagnòstic. L’objectiu és promoure la preservació de les capacitats durant el màxim de temps possible i, amb això, alentir la dependència de la persona.

Promoure la motivació mitjançant activitats personalment significatives 

Per tal de despertar la motivació de les persones amb Alzheimer en relació amb les activitats d’estimulació cognitiva, és important que aquestes estiguin vinculades als interessos personals i/o a la seva trajectòria vital. El malalt d’Alzheimer rebrà millor les activitats relacionades amb alguna de les seves aficions o habilitats, amb algun interès relacionat amb la seva professió (si li agradava) o amb la seva formació, que les activitats amb les quals no estigui vinculat ni l’atreguin.

Facilitar la concentració

Perquè la persona amb Alzheimer estigui atenta a l’activitat és important preparar l’entorn on es portarà a terme.

  • És convenient eliminar distractors que puguin desviar l’atenció del malalt cap a altres coses.
  • També és recomanable limitar el nombre d’opcions per a la realització de l’activitat per evitar confondre’l i que senti frustració o irritabilitat. Per exemple, en la realització d’activitats bàsiques de la vida diària, com per exemple agençar-se o vestir-se, o preparar un àpat senzill, donar múltiples alternatives per triar (productes d’higiene, roba, ingredients), podria fer-li dubtar, distreure la seva atenció i desmotivar-lo per continuar.

Tanmateix, cal buscar l’equilibri i mantenir la possibilitat de triarlimitant les opcions segons el seu nivell de capacitat, per fomentar la seva dignitat i autoestima.

Integrar les activitats en la rutina diària 

És important intentar que les activitats d’estimulació cognitiva formin part de la rutina diària, i no forçar situacions en què la persona es pugui sentir avaluada o confrontada amb les seves dificultats. Per exemple, és preferible promoure l’orientació en temps, espai i persona mentre es realitzen determinades activitats, en comptes de fer-li preguntes directes sobre el dia que és, sobre el carrer on viu o sobre la seva data de naixement. Podem incloure la noció del temps en moltes activitats dient nosaltres el dia que és, o l’orientació en persona conversant sobre fets rellevants de la seva vida o anècdotes.

Plantejar-se com a meta aconseguir petits reptes i proveir el suport just i necessari

L’objectiu és alentir el deteriorament cognitiu i funcional, potenciant el sentit d’utilitat en la persona amb Alzheimer. Per a això, és important generar un petit repte en cada activitat i evitar sobreprotegir el malalt resolent nosaltres la tasca quan li apareix la primera dificultat.

La millor forma d’aconseguir aquest equilibri és oferir ajuda (física o verbal) quan observem que no és capaç de realitzar qualsevol pas de la tasca. Donar suport de forma progressiva, pas a pas, les vegades que faci falta, però que li permeti avançar i possiblement finalitzar la tasca amb èxit.

Amb l’avenç de la malaltia, la necessitat de suport anirà augmentant: passarem de realitzar una simple supervisió a oferir un suport puntual i, amb el pas del temps, a prestar ajuda generalitzada. Graduant el nostre suport, mantindrem la seva motivació i el seu sentiment d’utilitat, i minimitzarem la seva frustració.

 

 

Promoure l’estimulació cognitiva en una persona amb Alzheimer (fpmaragall.org)