ca
Notícies

Promoure la creació de neurones per restaurar la memòria a la malaltia d’Alzheimer.

Un procés conegut com a neurogènesi produeix noves neurones a partir de cèl·lules mare neurals. Estudis anteriors han demostrat que la neurogènesi no funciona bé en pacients de la malaltia d’Alzheimer ni tampoc en ratolins de laboratori portadors de mutacions genètiques vinculades a la malaltia d’Alzheimer, especialment en una regió del cervell anomenada hipocamp que és crucial per formar records i rememorar-los .

Uns científics han descobert que augmentar la producció de noves neurones en ratolins amb la malaltia d’Alzheimer reverteix els defectes de memòria dels animals. L’estudi demostra que les noves neurones poden incorporar-se als circuits neuronals ja existents que emmagatzemen els records i restaurar-ne el funcionament normal, cosa que suggereix que potenciar la producció de neurones podria ser una estratègia viable com a tractament mèdic per a les persones amb la malaltia d’Alzheimer .

Al nou estudi, l’equip d’Orly Lazarov i Rachana Mishra, de la Universitat d’Illinois a Chicago, Estats Units, va impulsar la neurogènesi en ratolins amb la malaltia d’Alzheimer potenciant genèticament la supervivència de les cèl·lules mare neuronals. Els investigadors van suprimir Bax, un gen que exerceix un paper important en la mort de les cèl·lules mare neuronals, cosa que en última instància va conduir a la maduració de més neurones noves. Augmentar la producció de noves neurones així va restaurar el rendiment mental dels animals en dues proves diferents que mesuraven el reconeixement espacial i la memòria contextual.

En marcar amb fluorescència les neurones activades en formar-se nous records i en rememorar-los, els investigadors van comprovar que, als cervells dels ratolins sans, els circuits neuronals implicats en l’emmagatzematge de records inclouen moltes neurones recentment formades juntament amb neurones més antigues i madures. Aquests circuits demmagatzematge de records contenen menys neurones noves en els ratolins amb la malaltia dAlzheimer, però la integració de les neurones recentment formades es va restablir quan es va augmentar la neurogènesi.

El nou estudi mostra que potenciar la neurogènesi augmenta la quantitat de neurones de nova formació implicades en l’emmagatzematge i l’evocació de records (per exemple als punts assenyalats per les fletxes) a l’hipocamp de ratolins amb la malaltia d’Alzheimer. (Foto: © 2022 Mishra et al. Publicada originalment a la revista acadèmica Journal of Experimental Medicine. CC BY)

Altres anàlisis de les neurones que formen els circuits d’emmagatzematge de la memòria van revelar que en potenciar la neurogènesi també augmenta la quantitat d’espines dendrítiques, que són estructures a les sinapsis que se sap que són fonamentals per a la formació de records, i es restableix un patró normal dexpressió genètica neuronal.

Lazarov i els seus col·legues van confirmar la importància que les neurones recentment formades tenen per a la formació de records. Ho van fer inactivant-les específicament al cervell de ratolins amb la malaltia d’Alzheimer. Això va revertir els beneficis de potenciar la neurogènesi, impedint qualsevol millora a la memòria dels animals.

“El nostre estudi és el primer a demostrar que les deficiències en la neurogènesi de l’hipocamp tenen un paper en els dèficits de memòria associats a la malaltia d’Alzheimer, ja que disminueixen la disponibilitat de neurones immadures per sustentar la memòria”, afirma Lazarov. “En conjunt, els nostres resultats suggereixen que augmentar la neurogènesi pot tenir valor terapèutic en pacients de la malaltia d´Alzheimer”.

Lazarov i els seus col·legues exposen els detalls tècnics del seu tractament experimental a la revista acadèmica Journal of Experimental Medicine, sota el títol “Augmenting neurogenesis rescues memory impairments in Alzheimer’s disease by restoring the memory-storing neurons”.

 

(Fuente: NCYT de Amazings)