ca

Qüestionen que en l’alzhèimer es perdin moltes neurones.

 

L’Alzheimer es considera una malaltia neurodegenerativa en què hi ha una pèrdua significativa i progressiva de neurones i sinapsis (les zones de comunicació entre neurones). No obstant això, un estudi de la Universitat McGill desafia aquesta idea àmpliament acceptada i sosté que la pèrdua de neurones és petita.

“Per a la nostra gran sorpresa, en estudiar el destí de vuit marcadors neuronals i sinàptics en les escorces prefrontals de 170 subjectes en diverses etapes de la malaltia d’Alzheimer, només observem pèrdues neuronals i sinàptiques molt petites. Per tant, el nostre estudi suggereix que, al contrari del que es creia, la pèrdua neuronal i sinàptica és relativament limitada en la malaltia d’Alzheimer. Aquest és un canvi radical de pensament “, explica Salah El Mestikawy, professor associat de la Universitat McGill i un dels codirectors de l’estudi.

Els investigadors van intentar correlacionar totes aquestes pèrdues sinàptiques menors amb el nivell de demència dels subjectes. Els seus resultats mostren que les disminucions en els biomarcadors sinàptics van tenir poc impacte en les habilitats cognitives dels participants.

L’estudi suggereix que la demència estaria associada amb una disfunció sinàptica i no amb la desaparició de les sinapsis com s’admet actualment. Identificar aquesta disfunció podria conduir al desenvolupament de tractaments efectius per a aquesta malaltia, assenyalen els investigadors.

“Fins ara, les intervencions terapèutiques s’han dirigit a frenar la destrucció sinàptica. Segons el nostre estudi, haurem de canviar el nostre enfocament terapèutic “, proposa El Mestikawy.

“Moderate decline in select synaptic markers in the prefrontal cortex (BA9) of patients with Alzheimer’s disease at various cognitive stages“. Scientific Reports on January 17, 2018.

 

Fuente: http://abcblogs.abc.es   // Traducció al català: X.R.