ca

Recomanacions per prevenir contagis de COVID-19 en persones amb Alzheimer

 

Les persones que pateixen Alzheimer són, en gran part, adults ancians i, per tant, pertanyen a un dels grups vulnerables davant aquesta emergència sanitària per COVID-19. Tot i que el patiment per si mateix no representa un risc de contagi, els pacients poden oblidar certes cures que es requereixen en aquest moment per evitar contraure el virus.

Per tant, l’Oficina de Representació de l’Institut Mexicà de l’Assegurança Social a Yucatán ofereix algunes recomanacions als seus cuidadors, per tal d’extremar precaucions i protegir la seva salut.

El doctor Jorge Salazar Ceballos, neuròleg de l’IMSS, va explicar que l’Alzheimer és una malaltia que afecta les neurones, generant en els pacients un deteriorament progressiu en la memòria, orientació, aprenentatge i en moltes altres importants funcions mentals.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha considerat aquesta demència com una de les principals causes de discapacitat i dependència entre els adults grans al món, de manera que la primera recomanació és mantenir-los sempre acompanyats i procurar no deixar-los sols, ja que aquesta pèrdua de memòria, els dificulta realitzar tasques simples, el que podria exposar-los a diversos riscos.

Per prevenir contagis per COVID-19 és important que es desinfecti diàriament i sovint, amb aigua, sabó o clor, cadascuna de les zones on la persona passa la major part del temps.

El neuròleg va suggerir evitar contacte amb persones que pateixen malalties respiratòries, mantenir la neteja personal de l’pacient i estar a l’pendent de la seva constant i correcte rentat de mans.

El doctor Salazar Ceballos va dir que també és fonamental supervisar que tinguin una adequada hidratació i dieta variada, rica en fruites, verdures, proteïnes, llegums i cereals integrals.

“Durant aquesta emergència sanitària, és important que s’incloguin aliments rics en vitamina C, ja que aquests ajudaran a enfortir el seu sistema respiratori i als evitar complicacions”, ha afegit.

Per la seva banda, els cuidadors han de realitzar un constant rentat de mans, especialment abans de qualsevol contacte amb la persona amb Alzheimer. A l’tornar del carrer és indispensable que no toquin res fins que les seves mans estiguin desinfectades, i la roba que es va utilitzar a l’exterior, de preferència, ha de separar-se en una bossa fins a ser rentada.

Finalment, els va exhortar a establir per al pacient una rutina que inclogui exercicis físics i de memòria, amb l’objectiu de disminuir el deteriorament. En cas de presentar algun símptoma de COVID-19 o dificultat respiratòria, s’ha d’acudir immediatament a l’hospital més proper per rebre atenció mèdica oportuna.

 

http://www.larevista.com.mx/yucatan/imss-ofrece-recomendaciones-para-prevenir-contagios-de-covid-19-en-personas-con-alzheimer-49626