ca

Retirat un lot de medicaments per l’Alzhèimer.

 

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), dependent del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, ha retirat del mercat un medicament contra el Azheimer, concretament el lot ‘L001’ de memantina pensa 20 miligramoscomprimidos recoberts amb pel·lícula EFG, 56 comprimits, en no superar l’estudi d’estabilitat.

Aquest fàrmac, pertanyent al grup de medicaments anomenats antagonistes dels receptors NMDA, s’utilitza en el tractament de pacients amb malaltia d’Alzheimer de moderada a greu i actua sobre els receptors N-metil-D-aspartat (NMDA), que participen en la transmissió de senyals nerviosos importants en l’aprenentatge i la memòria.

La retirada del lot, segons ha informat l’AEMPS, es deu al fet que s’ha obtingut un resultat fora d’especificacions obtingut en els estudis d’estabilitat en curs per al paràmetre velocitat de dissolució a 24 mesos.

Per això, l’organisme ha ordenat retirar aquest fàrmac, fabricat pels laboratoris Uriach i comercialitzat per Pensa Pharma, i ha sol·licitat a les comunitats autònomes realitzar un seguiment de la retirada.

 

 

Europapress

Font:https://www.ultimahora.es