ca

Salut crearà una targeta sanitària especial per a pacients “especialment fràgils”

Per a les persones vulnerables que necessiten una atenció especial, al llarg del mes de gener, el Servei Català de la Salut ha començat a tramitar una nova targeta sanitària (Cuida’m) que identifica aquelles persones que necessiten actuacions diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris. La nova targeta no atorga cap dret addicional però permet una atenció més accessible i adaptada a les necessitats de certs col·lectius.

Qui pot sol·licitar la Cuida’m

Poden disposar inicialment de la targeta les persones amb les patologies o diagnòstics següents:

 • Demència (amb un nivell d’afectació cognitiu moderat).
 • Discapacitat intel·lectual greu i profunda.
 • Discapacitat intel·lectual lleu o moderada amb trastorns de conducta.
 • Trastorns de l’espectre autista.
 • Dany cerebral

La sol·licitud de la nova targeta l’ha de fer el metge o metgessa del pacient, el qual la sol·licita ja sigui a petició pròpia o del seu representant o tutor.

Beneficis de la targeta Cuida’m

 • Prioritat en l’accessibilitat al sistema, com ara disminuir demores a les sales d’espera.
 • Facilitats per a l’acompanyament al pacient en les visites, zones d’urgències o d’activitats diagnòstiques i els trasllats en ambulàncies.
 • Flexibilitat en el temps dedicat a la consulta.
 • Facilitats en l’acompanyament permanent en els ingressos hospitalaris.
 • Facilitats en les consultes no presencials.
 • Facilitats en l’atenció domiciliària.
 • Facilitat d’accés a l’hospital de referència en demandes urgents del SEM.
 • Actuacions proactives de 061 CatSalut Respon.
 • Prioritat en la inclusió de la recepta electrònica.
 • Atenció especial en el transport sanitari.

La prova pilot s’implanta en diferents centres de la xarxa d’utilització pública de les localitats de Cornellà de Llobregat, Manresa i el Maresme Central.