ca

Saps que això també causa deteriorament cognitiu?

 

El deteriorament cognitiu, també anomenat disfunció cognitiva, pot venir per molts camins, no només de mà de l’alzhèimer, que potser sigui la causa més coneguda.

El deteriorament cognitiu causat per l’Alzheimer és progressiu, irreversible i molt sever, mentre que desenes d’altres malalties són causa de deteriorament cognitiu reversible, més lleu o que pot ser estable en el temps.

Si creus que pots estar experimentant deteriorament cognitiu, fes un cop d’ull a aquestes possibles causes, potser la resposta és molt més senzilla del que portes un temps tement.

Abans, però,  deixem ben clar què és el deteriorament cognitiu. 

 

QUÈ ÉS EL DETERIORAMENT COGNITIU?

El deteriorament cognitiu és una condició que es manifesta en l’alteració del funcionament cognitiu.

Això inclou dificultats en processos com la memòria, el llenguatge, l’atenció, l’orientació o les funcions executives.

Una persona amb deteriorament cognitiu habitualment es queixa que ja no pot memoritzar les coses com abans o que li costa entendre i aprendre coses noves.

Fins i tot, pot ser que se senti aclaparat a l’enfrontar-se a tasques complexes que anteriorment realitzava sense dificultat, però ara li generen veritable ansietat.

El deteriorament cognitiu té diferents nivells i si bé en algunes persones només arriba a causar queixes subjectives de l’estil de “què malament està la meva memòria”, en altres arriba a afectar les habilitats per fer tasques quotidianes, com les responsabilitats laborals.

Un altre punt important sobre el deteriorament cognitiu és que pot ser reversible en moltes circumstàncies, per això és important detectar les seves causes. 

 

CAUSES DE DETERIORAMENT COGNITIU

MALALTIES PSIQUIÀTRIQUES

Moltes malalties psiquiàtriques tenen entre els seus símptomes el deteriorament cognitiu. Entre les més conegudes:

  • Depressió, especialment la depressió severa
  • esquizofrènia
  • trastorn bipolar

En aquests trastorns la medicació sol ser un altre factor que contribueix al deteriorament cognitiu.

La disfunció sol millorar quan es alleugen en general els símptomes de la malaltia, encara que un percentatge elevat de pacients continua queixant-se d’aquests problemes. 

 

DÈFICIT DE VITAMINES

Sí, la manca de vitamines com la B12 o la D s’ha associat en repetides ocasions al deteriorament cognitiu.

Especialment el dèficit extrem de vitamina B12 causa un quadre neuropsicològic que en casos rars arriba a la demència.

De fet, un dels diagnòstics d’exclusió que s’han de fer quan es sospita la presència d’Alzheimer és el relacionat amb les alteracions cognitives provocades per dèficit de vitamina D.

El tractament adequat, i a temps, pot fer que els símptomes reverteixin. 

 

INSOMNI

Podria haver-se inclòs dins de les malalties psiquiàtriques, però per l’alta prevalença d’insomni és millor donar-li el seu espai protagonista.

Les alteracions cognitives de les persones que pateixen aquest trastorn del son han estat molt estudiades. Es considera especialment afectada l’atenció i la concentració, el que impacta en altres processos com la memòria i l’aprenentatge.

Les alteracions cognitives provocades per l’insomni fluctuen i són més grans com més sever és l’insomni. 

 

MALALTIES NEURODEGENERATIVES

Entre les causes més temudes de deteriorament cognitiu estan les malalties neurodegeneratives.

La primera causa és l’alzhèimer, però la majoria d’aquests trastorns cursen amb alteracions del funcionament intel·lectual. Entre elles:

  • La malaltia de Parkinson
  • Demències frontotemporals
  • Esclerosi múltiple
  • Malaltia de Huntington
  • Esclerosi lateral amiotròfica (ELA)
  • Paràlisi supranuclear progressiva

El deteriorament provocat per les malalties neurodegeneratives no sol ser reversible, encara que varia enormement d’una malaltia a una altra la gravetat de l’alteració i la seva evolució.

Per exemple, en una malaltia com l’alzhèimer queden afectats tots els processos de forma imparable, mentre que en l’esclerosi múltiple els dèficits són més focals i no progressen en tots els malalts. 

 

MALALTIES VASCULARS

El dany cognitiu d’origen vascular és bastant freqüent. Cal no oblidar la demència vascular.

Sense anar a aquest extrem (que en la seva forma pura és poc comú), els danys vasculars al cervell, com les isquèmies, poden contribuir al deteriorament cognitiu en tots els seus nivells.

Aquestes alteracions es manifesten mitjançant un alentiment en el processament de la informació i en les dificultats per planificar i autoregular el propi comportament de forma reeixida.

 

 DETERIORAMENT COGNITIU ASSOCIAT A L’EDAT

Amb l’envelliment, algunes funcions cognitives experimenten un declivi natural, per exemple, la velocitat de processament disminueix, la memòria de treball també deteriora i les funcions executives semblen resistir amb menys sort el pas dels anys.

Aquest deteriorament és molt heterogeni i algunes persones tindran més problemes que altres, mentre unes funcions estaran més preservades en uns i en altres no.

Encara que de moment aquests canvis no es consideren reversibles, sí que hi ha estudis que suggereixen que algunes modificacions en l’estil de vida, per exemple, en la dieta o l’activitat física, si poden tenir un impacte positiu en l’envelliment cognitiu. 

 

INFECCIONS

Moltes malalties infeccioses poden cursar amb deteriorament cognitiu. Per exemple, la malaltia de Lyme, que s’adquireix per la mossegada d’una paparra infectada amb el bacteri Borrelia burgdorferi.

També el VIH i la sífilis poden causar quadres d’alteracions neuropsicològiques on el deteriorament cognitiu és present.

En el cas dels adults grans, una infecció, per exemple, del tracte urinari, pot ser el desencadenant de l’anomenat delirum, també coneguda com demència hospitalària.

 

 

 Dunia Chappotin

Fuente: www.infotiti.com