ca

Ser més intel·ligent fa que tinguis més risc de trastorns mentals?

 

Que tots volem ser llestos, molt llestos, això se sap. I per descomptat, que la majoria ho som, també. Ara bé, passa que quan s’apliquen proves estandarditzades que mesuren la intel·ligència (proves més que criticades) resulta que uns estan al cim de la piràmide, amb unes puntuacions difícils d’aconseguir per a la resta.

Moltes d’elles s’agrupen en Mensa, una associació de persones amb alt quocient intel·lectual amb representació en molts països. Precisament entre membres de Mensa Amèrica es va fer un estudi que va trobar associació entre un CI elevat i major risc de patir trastorns psicològics i immunològics.

Els resultats de la investigació, que van ser publicats recentment a la revista Intelligence, s’uneixen a altres resultats aparentment contradictoris d’estudis previs. Alguns d’ells suggereixen que a més CI menor risc de malalties cardiovasculars o demència, mentre altres apunten a major risc de depressió, trastorn bipolar, al·lèrgies i asma.

La diferència és aparent i ja veuran com la justifiquen els investigadors. 

 

MÉS INTEL·LIGÈNCIA, MAJOR RISC D’ALTERACIONS MENTALS I IMMUNOLÒGIQUES

Els investigadors van realitzar qüestionaris a 3715 membres de Mensa Amèrica preguntant si tenien algun diagnòstic o sospita diagnòstica dels següents trastorns:

  • Trastorns de l’estat d’ànim i ansietat
  • Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat
  • Trastorns de l’espectre autista
  • malalties autoimmunes
  • al·lèrgies
  • asma

La prevalença d’aquestes alteracions la van comparar amb la de la població general, resultat? Segons explica Audrey Kinase Kolb, una de les autores de l’estudi:

“Si una intel·ligència elevada no fos un factor de risc per a aquestes malalties i trastorns, hauríem de veure una prevalença similar entre els dos grups. No obstant això, en aquest estudi la població Mensa va tenir taxes significativament més grans en tots els àmbits”.

I puntualitza:

“Per exemple, poc més del 10% de la població dels EUA té diagnosticat un trastorn d’ansietat, entre els menses és el 20%. Per a aquestes condicions tenir una intel·ligència elevada està relacionada amb tenir entre 2 i 4 vegades més possibilitats de ser diagnosticat en comparació amb l’americà mitjà “.

 

PERQUÈ UNA MAJOR INTEL·LIGÈNCIA AUGMENTA EL RISC DE TRASTORNS MENTALS

Els autors de l’estudi defensen una teoria que planteja que mentre major és la intel·ligència, les persones tenen major consciència del que els envolta i són més intensos en les seves reaccions.

Específicament postula que un major CI s’associa a hiperreactivitat del sistema nerviós, el que fa que estímuls aparentment senzills, com un soroll fora del normal, provoqui una resposta d’estrès que arriba a ser crònica.

I és en aquest estrès crònic que es justifica la major vulnerabilitat a les malalties relacionades amb el sistema immunitari, donada la relació que hi ha entre les dues variables.

L’estudi està lluny de provar aquesta teoria (tot i alguna declaració optimista dels autors). De fet, només és una investigació que descriu una situació donada en un moment determinat, sense entrar a analitzar possibles causes o efectes.

No obstant això, sí que és un element més que ajuda a conèixer els riscos que enfronta aquest ¿privilegiat? 2% de la població amb un CI molt per sobre de la mitjana.

 

ww.infotiti.com // traducció al català: X.R.