ca

Solucions als enigmes del butlletí núm. 40!

 

Anem a pams:

Pàgina 36

1.Va de gats: La solució oficial diu que el més vell és el de la Marta, el menys dormilega, el de Jordi, i el més clar el de Susana. Servidor creu també possible interpretar que el més clar és el de la Marta i el menys dormilega el de la Victòria… Disculpeu la ambigüitat.

2.Un problema de parentiu: Pablo es hijo de Manolo.

3. El problema del restaurante: La esposa que se encuentra entre Manuel y Luis es la mujer de Antonio. Así queda la mesa siguiendo el sentido horario, empezando por Manuel: Manuel, mujer de Luis, Alejandro, mujer de Manuel, Antonio, mujer Alejandro, Luis, mujer Antonio.

4.L’aniversari d’en Josep: 

Això és el que sabem: a l’Albert se li diu només el mes, i al Bernard se li diu només el dia de l’aniversari. Quan l’Albert sap el mes, automàticament esbrina que el Bernard no sap la resposta correcta.

Què significa això? Significa que la resposta no pot ser un número que només aparegui una vegada entre les 10 opcions. Si la data que li hagués dit la Cheryl fos el 18 o el 19, el Bernard hauria sabut immediatament la resposta, perquè només n’hi ha un de cada (19 de maig i 18 de juny).

Així doncs, com pot l’Albert –que només sap el mes– estar tan segur que el Bernat no ho pot saber? Perquè sap que el mes de l’aniversari no és ni maig ni juny. Així, podem esborrar de la resposta tots els dies que caiguin en aquest dos mesos.

Ara és el Bernard qui parla. Confirma que no sabia quina era la resposta, però que gràcies al que ha dit l’Albert, ara sí que la sap. Com és possible? Perquè ha seguit la lògica de l’Albert i ha deduït que la resposta no és ni maig ni juny.

Què podem deduir del fet que el Bernard sàpiga del cert la resposta? Una cosa: significa que no pot ser un dia 14, perquè és un dia que es repeteix a juliol i agost. Perquè el Bernard sàpiga la resposta, l’aniversari ha de ser un dels dies que no es repeteixen: o el 16 de juliol, o el 15 d’agost o el 17 d’agost. Així doncs, podem esborrar el 14 de juliol i el 14 d’agost de la llista.

De sobte, ara que el Bernard diu que ell també ho sap, l’Albert també n’esbrina la resposta. Recordeu, ell només sabia el mes, però en seguir la lògica del Bernard, ara també sap un dels tres possibles dies. Què podem deduir d’això? Si el mes de l’aniversari fos agost, l’Albert encara no podria saber quina és la resposta, perquè hi ha dos possibles dies en aquest mes.

El fet que l’Albert sàpiga la resposta només pot voler dir una cosa: que l’aniversari de la Cheryl és el 16 de juliol.

 

Pàgina 37

Sopes de lletres i les 9 diferències: Pots trobar les solucions engrandint la imatge clicant sobre ella. Veureu que a les sopes de lletres (i de números) al costat o a sobre del nom a buscar hi posa una fletxa que indica el sentit en el que està la paraula.

Sobre el problema dels quadrats: 

Como habrás podido comprobar, hay muchos más cuadrados de los que parece a simple vista. Si has logrado contarlos todos, la respuesta a la pregunta es 40.

En el rompecabezas hay ocho cuadrados pequeños, 18 individuales, nueve de 2 x 2, 3 x 3 y uno de 4 x 4.

Solución del rompecabezas