ca

Tenir besavis o cosins amb Alzheimer, vinculat amb un major risc de desenvolupar la malaltia.

 

Se sap que tenir un pare amb malaltia d’Alzheimer augmenta el risc d’una persona de desenvolupar la malaltia, però una nova investigació suggereix que tenir parents de segon i tercer grau que hagin patit Alzheimer també pot elevar les probabilitats. El treball es detalla en l’edició digital del dimecres de ‘Neurology’, la revista mèdica de l’Acadèmia Americana de Neurologia.

Els familiars de primer grau inclouen pares i germans que comparteixen els dos pares. Els familiars de segon grau inclouen avis, ties i oncles relacionats amb la sang i germans que comparteixen un pare. Els parents de tercer grau inclouen besavis, oncles avis, ties àvies i cosins germans.

“La història familiar és un indicador important del risc de malaltia d’Alzheimer, però la majoria de les investigacions se centren en la demència en els familiars immediats, pel que el nostre estudi va tractar d’analitzar el panorama familiar més ampli”, afirma l’autora del estudi, Lisa A. Cannon-Albright, de la Facultat de Medicina de la Universitat de Utah a Salt Lake City, als Estats Units.

“Vam descobrir que tenir una visió més àmplia dels antecedents familiars pot ajudar a predir millor el risc. Aquests resultats podrien conduir a millors diagnòstics i ajudar els pacients i les seves famílies a prendre decisions relacionades amb la salut”, apunta.

Per a l’estudi, els científics van analitzar la Base de Dades de la població d’Utah, que inclou la genealogia dels pioners de Utah des del segle XIX i els seus descendents fins a l’actualitat. La base de dades està vinculada amb els certificats de defunció d’Utah, que mostren les causes de la mort i, en la majoria dels casos, els contribuents a les causes de la mort.

En aquesta base de dades, els investigadors van analitzar dades de més de 270.800 persones que tenien almenys tres generacions de genealogies connectades als pioners originals d’Utah, incloses dades de genealogia de tots dos pares, els quatre avis i almenys sis dels vuit besavis . D’ells, 4.436 tenen un certificat de defunció que indica que la malaltia d’Alzheimer és una causa de mort.

 

Valorar l’historial familiar complet

Els científics van descobrir que les persones amb un parent de primer grau amb la malaltia d’Alzheimer presentaven un risc un 73 per cent més gran de desenvolupar la malaltia. Hi havia 18.494 persones en aquest grup; d’ells, 590 tenien malaltia d’Alzheimer quan el nombre esperat de casos entre el grup hagués estat 341.

Les persones amb dos familiars de primer grau registraven quatre vegades més probabilitats de desenvolupar la malaltia; aquells amb tres eren dues vegades i mitja més probables; i aquells amb quatre eren gairebé 15 vegades més propensos a desenvolupar la malaltia d’Alzheimer. De les 21 persones en l’estudi amb quatre familiars de primer grau amb Alzheimer, 6 patien la malaltia; mentre que els investigadors haurien esperat que només 0,4 persones desenvoluparan la patologia.

Aquells amb un parent de primer grau i un parent de segon grau tenien un risc 21 vegades més gran. Exemples d’això serien un pare i un avi amb la malaltia, o un pare i una tia o oncle. Hi havia 25 persones en aquesta categoria en l’estudi; quatre d’ells tenien la malaltia quan els investigadors haguessin esperat 0,2 casos.

Aquells que només tenien parents de tercer grau, i tres d’aquests parents, amb malaltia d’Alzheimer presentaven un 43 per cent més de risc de desenvolupar la malaltia. Un exemple d’això serien dos besavis amb l’afecció, juntament amb un oncle avi, però no pares o avis amb la patologia. De les 5.320 persones en aquesta categoria, 148 persones patien la malaltia quan els investigadors esperaven que fossin 103.

“Cada vegada més, les persones busquen més una estimació del seu propi risc genètic per a la malaltia d’Alzheimer -apunta Cannon-Albright-. Les nostres troballes indiquen la importància que els clínics tinguin en compte l’historial familiar complet d’una persona que s’estengui més enllà dels membres de la seva família immediata “. Cannon-Albright destaca que, entre tots els participants de l’estudi, el 3 per cent tenia antecedents familiars que duplicaven el seu risc de malaltia d’Alzheimer.

 

 

Europapress

Font:www.eluniverso.com