ca
Notícies

Tractament per a l’Alzheimer, una malaltia que no només afecta la memòria

Aquesta malaltia no té cura, però cal tractar-la perquè el pacient pugui tenir una millor qualitat de vida

Tot i que actualment no hi ha cura per a l’Alzheimer, hi ha tractaments disponibles que poden ajudar a manejar els símptomes. Aquests inclouen medicaments per a la memòria, estratègies com teràpies cognitives i canvis en l’estil de vida que busquen millorar la qualitat de vida dels afectats.

Tractaments

Amb els tractaments s’aconsegueix alleujar els símptomes i millorar la qualitat de vida tant dels pacients com dels seus cuidadors, ja que poden alentir la progressió dels símptomes, en alguns casos. D’acord amb Mayo Clinic, els professionals de salut han trobat en dues categories principals de medicaments per alleujar els símptomes relacionats amb la memòria i altres canvis cognitius.

Aquests grups són els inhibidors de la colinesterasa i la memantina, fàrmacs busquen millorar la comunicació entre neurones i retardar el progrés dels símptomes en pacients amb Alzheimer de moderat a greu.

  • Els inhibidors de la colinesterasa, com donepezil (Aricept, Adlarity), galantamina (Razadyne) i el pegat transdèrmic amb rivastigmina (Exelon), s’enfoquen a preservar un neurotransmissor essencial que es redueix a causa de la malaltia. Aquests són comunament els primers a ser receptats i han mostrat una millora lleu en els símptomes dels pacients. A més, s’ha observat que poden ser beneficiosos en el maneig de símptomes de comportament com ara agitació i depressió. S’ administren oralment o mitjançant un parxís a la pell. Tanmateix, presenten efectes secundaris que inclouen diarrea, nàusees, pèrdua de l’ apetit i alteracions del son, i en aquells amb certes afeccions cardíaques, podrien provocar complicacions serioses com latids irregulars.
  • D’altra banda, la memantina (Namenda) actua en un sistema de comunicació neuronal diferent i s’utilitza per desaccelerar l’avanç de la malaltia en estadis moderats a greus. Algunes vegades, aquest medicament es prescriu en combinació amb un inhibidor de la colinesterasa, tot i que els pacients poden experimentar efectes secundaris menys comuns, com ara marejos i desorientació en usar memantina.

Altres estudis dels tractaments contra l’Alzheimer

L’Administració d’Aliments i Medicaments dels EUA (FDA, per les seves sigles en anglès) ha atorgat la seva aprovació al lecanemab (Leqembi), un medicament dissenyat per al tractament d’individus en les fases inicials de l’Alzheimer i del deteriorament cognitiu vinculat a aquesta malaltia.

La novetat és que aquest s’administra mitjançant infusió intravenosa cada dues setmanes, i ha demostrat en estudis clínics la seva capacitat per alentir l’avanç del deteriorament cognitiu en impedir l’acumulació de plaques amiloides al cervell.

Els resultats són part de l’assaig clínic de fase 3, el més ampli fins a la data a investigar l’impacte d’eliminar els conglomerats de plaques amiloides cerebrals, i van posicionar el lecanemab com un prometedor avanç en la lluita contra l’Alzheimer.

No obstant això, el tractament ve acompanyat d’efectes secundaris, entre els quals s’inclouen reaccions relatives a la infusió, com febre, símptomes de tipus gripal, nàusees, vòmits, marejos i alteracions en la freqüència cardíaca. Així mateix, alguns pacients poden experimentar gel cerebral o petites hemorràgies en el teixit cerebral, que encara que rares, en casos severs podrien desencadenar convulsions i fins i tot resultar fatals. Per aquesta raó, la FDA aconsella realitzar una ressonància magnètica abans de començar el tractament i continuar amb seguiments periòdics.

L’agència reguladora també ha assenyalat que individus amb una variant específica del gen APOE e4 podrien tenir un risc elevat d’enfrontar complicacions greus. Per tant, es recomana realitzar una anàlisi genètica prèvia a l’ inici del tractament amb lecanemab, a més, aquells pacients que consumeixin anticoagulants o tinguin altres factors que incrementin el risc d’ hemorràgies cerebrals haurien de consultar amb un professional de la salut abans de considerar aquest tractament.

En paral·lel, s’estan desenvolupant i investigant nous medicaments com el donanemab que ha mostrat potencial a alentir el declivi cognitiu i funcional en estadis primerencs de l’Alzheimer. Un altre exemple és l’adducanumab (Aduhelm), ja aprovat per a certs pacients, tot i que la seva eficàcia i cobertura per assegurances mèdiques continuen sent matèria de debat a causa dels resultats mixtos en diverses investigacions.

Com se sap quan una persona té Alzheimer?

Els símptomes de l’Alzheimer generalment es desenvolupen lentament i empitjoren amb el temps, passant de ser lleus a causar conseqüències greus. Els símptomes més comuns inclouen:

  • Pèrdua de memòria: dificultat per recordar informació és un dels primers símptomes i amb el temps, la pèrdua de memòria s’agreuja.
  • Desafiaments en la planificació o solució de problemes: les persones poden experimentar canvis en la seva capacitat per desenvolupar i seguir un pla o treballar amb nombres. Pot ser més difícil concentrar-se i pot portar més temps fer coses que abans feien més ràpid.
  • Dificultat per completar tasques familiars: la realització de tasques diàries; ja sigui a la llar o a la feina es torna complicada. Això pot incloure oblidar les regles d’un joc favorit o com arribar a un lloc.
  • Confusió amb el temps o el lloc: les persones amb Alzheimer poden perdre la noció del temps, dates, estacions, entre d’ altres. A més de tenir problemes per entendre alguna cosa si no està succeint immediatament.
  • Problemes amb la comprensió visual i espacial: això pot incloure dificultat per llegir, jutjar distàncies i determinar color o contrast, la qual cosa causa problemes en el moment de conduir o avançar un altre tipus de tasques.
  • Problemes de paraules en parlar o escriure: dificultat per seguir o unir-se a una conversa, fins i tot, enmig d’un diàleg pausen sense idea de com continuar o repetir ells mateixos. També poden lluitar per trobar les paraules correctes o cridar les coses pel nom equivocat.
  • Col·locació d’objectes fora de lloc: poden perdre coses i ser incapaços de recordar on les van deixar.
  • Disminució o falta de judici: hi pot haver canvis en la presa de decisions, evident en la gestió dels diners o l’ atenció a la higiene personal.

 

Jenny Alejandra Bustos Granados

Tratamiento para el Alzheimer, una enfermedad que no solo afecta la memoria – Infobae