ca

Traumes cranials i excés de fructosa en la dieta, possibles causes de l’inici d’Alzheimer.

 

Tal com recull l’Organització Mundial de la Salut (@OMS_es), l’Alzheimer és actualment la forma més comuna de demència, acaparant entre un 60% i un 70% dels casos. Neuròlegs i científics prossegueixen les investigacions que puguin fer llum sobre què produeix aquest deteriorament cognitiu, que es tradueix en pèrdua de funcions i capacitats bàsiques del nostre cervell a mesura que l’Alzheimer avança.

Entre les més recents, la Fundació Alzheimer Espanya (@AlzheimerEsp) es fa ressò d’un estudi dut a terme per científics de la Universitat de Califòrnia Los Angeles (@UCLA), les conclusions del apunten que determinades contusions cerebrals i una dieta desequilibrada, amb alt contingut en fructosa, podrien ser dos dels desencadenants d’algunes de les disfuncions cerebrals, concretament del deteriorament de la memòria i de la capacitat d’aprenentatge.

La causa estaria en que ambdues situacions podrien produir una descoordinació en els milers de gens que formen el nucli de les neurones de l’hipocamp, l’àrea situada al lòbul temporal del cervell. L’estudi aprofundeix en la possibilitat que sigui aquesta falta de coordinació la que pot alterar la correcta formació de les proteïnes (per excés o per defecte), essencials perquè les neurones funcionin correctament.

Es tracta d’una investigació encara en fase experimental, però pot resultar de màxima utilitat a l’hora d’establir les bases d’una dieta que ajudi a prevenir l’Alzheimer o, almenys, a frenar el seu avanç. Com a exemple, alguns primers resultats apunten que determinades substàncies, entre elles els àcids Omega-3, podrien jugar un paper determinant a l’hora de mantenir en bon estat les nostres neurones i les seves connexions.

 

Una dieta saludable que ajudi a prevenir la malaltia

Dieta sana, variada i equilibrada. Aquesta segueix sent la consigna a l’hora de mantenir l’organisme, inclòs el nostre cervell, en bon estat. Els hàbits alimentaris segueixen exercint un paper fonamental a l’hora de prevenir diferents malalties. En aquest sentit, el Physicians Committee for Responsible Medicine dels Estats Units (@PCRM) afirma que els aliments d’origen vegetal són especialment beneficiosos per al cervell i ajuden a prevenir la malaltia d’Alzheimer i altres tipus de demència.

Limitar els greixos saturats i trans, prendre aliments rics en vitamina E, ingerir la suficient quantitat de vitamina B12, fins i tot en forma de suplements si fos necessari; o evitar el consum de metalls a través dels aliments (alumini, coure, mercuri) són algunes de les recomanacions que assenyala com a necessàries per a la salut de l’organisme i del nostre cervell. 

 

font:www.65ymas.com