ca

Troben una hormona que obre una nova esperança per tractar l’alzheimer.

 

Una sola injecció en ratolins d’un fragment de l’hormona Klotho, vinculada a la longevitat, va millorar la seva memòria espacial i de treball, i va potenciar les seves neurones, segons un estudi esperançador per al tractament de malalties neurològiques humanes.

Aquests efectes cognitius beneficiosos constatats en ratolins joves i adults van persistir de vegades durant setmanes, segons van observar els científics, les conclusions van ser publicades dimarts a la revista Cell Reports.

L’hormona també va revertir els dèficits cognitius i motors en els rosegadors que pateixen de neuropatologies.

“Aquests resultats suggereixen que un tractament amb un fragment de Klotho pot millorar les funcions cerebrals durant tota la vida i pot representar una nova estratègia terapèutica contra malalties com l’Alzheimer i el Parkinson”, incurables avui dia, va dir Dena Dubal, professora adjunta de neurologia i degana de la càtedra d’envelliment i malalties neurodegeneratives a la Universitat de Califòrnia, a San Francisco.

“Amb l’envelliment de la població, les disfuncions cognitives i la falta de mobilitat representen ara els nostres majors reptes biomèdics, contra els quals no hi ha tractaments veritablement eficaços”, ha apuntat.

No obstant això, es necessiten estudis clínics per determinar la innocuïtat i eficàcia de l’hormona Klotho en els éssers humans, adverteixen els investigadors.

L’organisme produeix de forma natural alts nivells d’aquesta hormona, de tipus proteica, que regula múltiples processos cel·lulars i està vinculada a un allargament de la vida en els cucs, els ratolins i els éssers humans, han explicat.

No obstant això, la quantitat disminueix amb l’edat, l’estrès crònic, l’envelliment cerebral i les malalties neurodegeneratives.

Estudis recents realitzats per Dubal van demostrar que l’exposició de ratolins genèticament modificats a alts nivells de Klotho durant tota la seva vida va millorar la seva cognició normal i prevenir les disfuncions cerebrals en aquells ratolins que patien l’equivalent a la malaltia d’Alzheimer.

L’estudi publicat el dimarts mostra que un tractament breu podria potenciar ràpidament les funcions mentals, diuen els científics, que van injectar als ratolins fragments de Klotho semblants als secretats naturalment.

Rosegadors joves tractats durant quatre dies van mostrar una millora significativa i sostenible en la seva memòria espacial i de treball, efectes que van persistir almenys dues setmanes després del tractament.

Altres experiments van demostrar que aquesta hormona va aturar durant diversos dies dèficits motors i cognitius en ratolins genèticament modificats per produir alts nivells d’una proteïna que contribueix a la malaltia d’Alzheimer i el Parkinson.

 

Font: AFP TRaducció al català: X.R.