ca

Troben una nova forma de transportar eficaçment fàrmacs a el cervell.

 

Investigadors de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) han trobat una nova forma de transportar eficaçment fàrmacs a el cervell, un dels desafiaments de la ciència farmacèutica actual, el que podria ajudar a dissenyar nous tractaments per a malalties neurològiques, com Parkinson o Alzheimer.

El treball, que publica la revista ‘Journal of Controlled Release’, l’ha liderat la investigadora de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i també professora de la Universitat de Maryland (EUA) Silvia Muro.

En la seva investigació, els científics van unir un anticòs capaç de reconèixer la proteïna ICAM-1-una molècula expressada en la superfície dels vasos sanguíneos- a una sèrie de nanopartícules polimèriques que poden transportar un fàrmac i injectar per via intravenosa.

A l’poc temps, després de la seva administració en ratolins de laboratori, les nanopartícules recobertes amb aquest anticòs van aconseguir arribar a el cervell travessant la barrera hematoencefàlica, que separa el torrent sanguini d’aquest teixit i es caracteritza per tenir una permeabilitat altament selectiva.

Segons ha explicat Muro, la barrera hematoencefàlica actua de manera eficaç a l’protegir el cervell de patògens i substàncies tòxiques que puguin circular en la sang, el que fa que les malalties que afecten el cervell siguin difícils de tractar, ja que el 98% dels fàrmacs no poden creuar-la.

En canvi, substàncies naturals com a nutrients, hormones i cèl·lules de el sistema immune sí poden travessar-la i entrar a el cervell des del flux sanguini.

L’estratègia dissenyada pel grup de Muro per superar aquesta barrera es basa precisament en l’ús de ICAM-1, que és una de les dianes utilitzades per les cèl·lules de el sistema immune per travessar aquesta barrera.

Segons Mur, es tracta d’una troballa molt significatiu, ja que podria ajudar a optimitzar l’alliberament de fàrmacs a través de l’endoteli, que és el teixit que recobreix la part interna dels vasos sanguinis.

D’aquesta manera, els fàrmacs podrien penetrar eficaçment la barrera hematoencefàlica i entrar a el cervell.

“En aquest treball vam demostrar com aquesta estratègia ajuda a transportar el cervell d’animals d’experimentació un fàrmac que no pot passar per si mateix a aquest òrgan, el que podria oferir un nou tractament per a la malaltia de Niemann-Pick tipus A, una síndrome neurodegenerativa congènit i incurable, sense tractament actual “, ha dit Mur.

“Seguint aquesta mateixa estratègia, el sistema podria adaptar per alliberar altres fàrmacs i ajudar a pacients d’altres malalties que afecten el cervell, com l’Alzheimer, Parkinson, meningitis o glioblastoma”, ha afegit la investigadora, que treballa en un altre projecte de l’IBEC per obtenir nous anticossos per avançar aquesta estratègia cap a la clínica.

Sílvia Mur es va incorporar a l’IBEC a la fi de 2017 per liderar el grup ‘Targeted Therapeutics and Nanodevices’, que investiga com dissenyar nanotransportadores carregats amb medicaments que poden fer servir les rutes naturals de transport en l’organisme per tractar malalties neurodegeneratives, cardiovasculars, metabòliques o càncer .

 

EFE

https://www.lavanguardia.com/vida/20200526/481418193960/hallan-una-nueva-forma-de-transportar-eficazmente-farmacos-al-cerebro.html