ca

Un anti-hipertensiu ofereix potencial en l’Alzheimer.

 

Un estudi aleatoritzat i controlat per placebo indica que el nilvadipino, fàrmac comunament utilitzat per tractar la hipertensió, podria oferir benefici en pacients amb malaltia d’Alzheimer.

Després d’un període de 6 mesos el tractament va reduir la pressió arterial (PA) i va augmentar la irrigació de l’hipocamp, una àrea cerebral relacionada amb la memòria. Jurgen Claassen, investigador al Centre Mèdic de la Universitat de Radboud i director de l’estudi, afirma que l’augment del flux sanguini cerebral va tenir lloc exclusivament en aquesta regió, ja que no es va observar en la matèria grisa cerebral total, al còrtex cingulat posterior ni en cap altra regió rellevant. Un aspecte important d’aquest estudi, prossegueix Claassen, és el seu disseny a doble cec, pel que ni pacients ni investigadors coneixien per endavant qui rep placebo o tractament actiu. El nilvadipino podria ser una teràpia avantatjosa perquè tot i reduir la PA no redueix el reg cerebral, conclou el científic.

Encara que estudis previs ja havien suggerit que tractar la PA elevada pot reduir el risc de demència, aquest és un dels pocs que ha emprat un tipus de ressonància magnètica que permet l’examen del flux sanguini al cervell.

 

per IM Metge Publimas Digital S.L.

 

font:www.immedicohospitalario.es