ca

Un nou compost multi target actua sobre tres objectius farmacològics de l’Alzhèimer

 

Un grup de científics de l’Institut Politècnic Nacional (IPN) de Mèxic ha dissenyat un compost multi target que actua en tres blancs farmacològics de la malaltia d’Alzheimer. Té efectes molt similars a un compost denominat galantamina, que actualment s’utilitza per tractar els estadis lleus i moderats d’aquesta malaltia.

La doctora Martha Cecilia Rosales Hernández, qui encapçala la investigació realitzada a l’Escola Superior de Medicina (ESM) de l’IPN, destaca que l’Alzheimer és una malaltia de difícil diagnòstic perquè freqüentment es confon amb demència senil. A Mèxic no hi ha xifres exactes de la població afectada, però es calcula que entre el 6-9% de la població major de 60 anys la pateix.

Després d’una dècada d’investigació, aquests científics han aconseguit detectar un compost multi target que millora la memòria, ja que és capaç d’inhibir l’enzim acetilcolinesterasa, augmenta l’acetilcolina dins de les sinapsis i incrementa la neurotransmissió.

Tal com afirma la doctora Cecilia Rosales, el fàrmac també treballa per evitar la formació de plaques senils, en inhibir agregació de la proteïna Beta-amiloide i de l’enzim Beta secretasa, responsable d’hidrolitzar la proteïna precursora d’amiloide en els fragments que, coneguts com pèptids de BHeta-amiloide, s’uneixen per formar les plaques.

“El producte desenvolupat tracta d’impedir de la mateixa manera l’agregació del pèptid Beta-amiloide, que produeix el creixement de les plaques senils i algunes molècules proinflamatòries que ocasionen producció d’espècies reactives d’oxigen”, precisa aquesta experta.

Per entendre el comportament del pèptid Beta-amiloide, els investigadors de l’IPN dissenyen in silicocalcari molècules que interaccionen amb aquest, la qual cosa permet comptar amb estructures específiques adreçades a evitar l’agregació del pèptid. El funcionament de les molècules s’avalua amb eines digitals i es trien les tres o cinc amb millor activitat. Aquest procés permet estalviar temps i diners en la investigació.

“En comparar aquest compost multi traget amb la galantamina corroborem que té efectes molt similars. Fins al moment no hi ha cap medicament que atac diversos blancs “, va assegurar la doctora Rosales Hernández, i ha indicat que encara es requereixen proves de farmacocinètica, estudis de toxicitat i dosis letals en animals abans de passar a l’etapa clínica.

La investigadora destaca que a nivell histopatològic ha dos marcadors específics que caracteritzen a l’Alzheimer, són agregats proteics: els embulls neurofibril·lars localitzades a l’interior de la neurona i les plaques neurítiques o plaques senils, dipòsits exacerbats de la proteïna Beta-amiloide que es formen de manera extracel·lular en els espais intraneuronals de la substància grisa del cervell, involucrats en la memòria i el control emocional.

L’equip investigador de l’Institut Politècnic Nacional de Mèxic treballa també en la recerca d’altres possibles fàrmacs que ajudin a tractar aquesta malaltia que, d’acord amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS), és la cinquena causa de mort al món, i de seguir així la tendència es preveu que en 30 anys sigui una de les tres primeres causes. 

 

font:geriatricarea.com