ca

Un programa multidisciplinar aporta millores en la salut de malalts d’Alzheimer i en la dels seus cuidadors.

 

Un tractament integral de la demència i l’Alzheimer atès per infermeres practicants que treballen dins el sistema de salut, ha tingut prometedors resultats en la salut mental i emocional tant dels pacients com del personal, segons un informe donat a conèixer avui.

La investigació de la Universitat de Califòrnia Los Angeles (UCLA) va trobar que en el 58% dels 543 pacients inclosos en el Programa de Cura de Demència i Alzheimer d’UCLA entre juliol 2012 i desembre 2014 hi va haver una millora de les seves funcions cognitives i del maneig dels símptomes de depressió.

De la mateixa manera, de 447 persones de serveis de cura d’aquests pacients, el 63% va mostrar millora en el seu estat emocional i en la càrrega negativa generada pel seu treball en àrees com finances, socialització o estrès, segons l’anàlisi que va fer seguiment durant un any a cada cas.

Tot i que el programa no va disminuir el ritme de progressió de la demència, sí va reduir els problemes de comportament i depressió dels pacients, igual que la càrrega emocional en els que proporcionen la cura, ha explicat avui David Reuben, autor líder de la investigació.

“Aquest estudi mostra que oferir cura d’alta qualitat a les persones amb demència, i proporcionar suport i educació a les persones que presten el servei, pot marcar una diferència en els resultats de la salut per a tots els participants”, va dir Reuben, cap de la Divisió Geriàtrica de l’Escola de Medicina David Geffen d’UCLA.

L’anàlisi publicat al Journal of the American Geriatrics Society destaca que la majoria de les persones que tenen cura dels pacients amb demència o Alzheimer “típicament són membres de la família que atenen les necessitats d’aquests malalts amb una condició progressiva que no té cura” .

Per Reuben, aquest programa mostra que “hi ha altres maneres efectives per ajudar els 6 milions de nord-americans afectats per l’Alzheimer i altres demències”.

 

EFE

Fuente:https://www.hoylosangeles.com/efe-4042638-15682845-20190813-story.html