ca

Una altra diferència: «en termes de metabolisme cerebral, el cervell femení adult és de mitjana alguns anys més jove que el cervell masculí»

 

Ensenyes a un algoritme a predir l’edat metabòlica del cervell d’una persona i et trobes amb una sorpresa: l’algoritme indica que l’edat metabòlica dels homes correlaciona força bé amb la seva edat cronològica, però en el cas de les dones les coses canvien; resulta que elles tenen un cervell gairebé 4 anys més jove, metabòlicament parlant.

A aquesta conclusió va arribar un grup d’investigadors de la Universitat de Washington a St Louis, EUA, que va analitzar el metabolisme cerebral de 205 persones entre 20 i 82 anys.

Els resultats de la seva investigació, publicats a la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) vénen a assenyalar per què alguns estudis han trobat que cognitivament (intel·lectualment) les dones tenen major resistència al deteriorament durant l’envelliment.

Aquest cervell més jove de les dones que reflecteix la recent investigació, no sembla respondre al fet que els homes envelleixin més ràpid perquè a una edat tan primerenca com els 20 anys ja es detectaven diferències d’edat metabòlica cerebral entre homes i dones.

 

UN ALGORISME D’APRENENTATGE AUTOMÀTIC PER PREDIR L’EDAT METABÒLICA DEL CERVELL

Els investigadors van utilitzar dades sobre el metabolisme cerebral recollides mitjançant tomografia per emissió de positrons (PET per les seves sigles en anglès), una tecnologia d’imatge que permet avaluar l’activitat metabòlica de l’organisme.

Per exemple, els investigadors comptaven amb informació sobre consum de glucosa de diverses regions cerebrals, del consum d’oxigen i del flux sanguini cerebral.

Van utilitzar les dades dels homes per “ensenyar a un algoritme” a calcular l’edat metabòlica cerebral ja que segons expliquen:

En comparar aquesta edat metabòlica del cervell amb l’edat real d’un individu, l’algoritme d’aprenentatge automàtic pot determinar si el cervell d’un individu sembla metabòlicament més jove o més vell del que hauria “.

Primer van entrenar l’algoritme amb la informació metabòlica dels homes, ja que volien evitar precisament que l’instrument prengués en compte el sexe en fer els càlculs.

Després, van introduir la informació de les dones i van calcular l’edat metabòlica del seu cervell. Va resultar que, de mitjana, l’edat de les dones va ser 3.8 anys menor que la dels homes.

Posteriorment van tornar a repetir el procés, només que van entrenar l’algoritme amb la informació de les dones i després van intentar predir l’edat metabòlica del cervell dels homes.

I el sistema va ser consistent: el cervell dels homes, de mitjana, era 2.4 anys més gran que el de les dones.

En paraules de Manu Goyal, un dels autors de l’estudi citat pel diari El Mundo:

Les dones tenen menys pèrdua de flux sanguini cerebral després de la pubertat, més glicòlisi (procés involucrat en l’aprenentatge i el creixement de neurites) durant l’edat adulta jove, menys pèrdua de proteïnes … Diferències que van preparant l’escenari per a les posteriors trajectòries de l’envelliment cerebral “.

 

L’ENVELLIMENT CEREBRAL, MÉS QUE METABOLISME

Si bé aquesta investigació ens obre una finestra a una de les claus de l’envelliment cerebral, els canvis en el metabolisme, és important tenir en compte que en la forma en què envelleix el nostre cervell influeixen molts factors.

De fet, no és un procés uniforme i ens trobem amb persones de la mateixa edat i diferent sexe en el qual l’home perfectament pot tenir una millor salut cerebral.

Factors com l’estil de vida o la genètica influeixen en com el cervell envelleix.

 

 

font: www.infotiti.com