ca

Una anàlisi de sang obre la porta a la diagnosi precoç de l’Alzheimer

 

Una anàlisi de sang podria ajudar a diagnosticar l’Alzheimer abans que apareguin els primers símptomes, segons ha posat de manifest un estudi dut a terme per investigadors de la Universitat Ruhr de Bochum (Alemanya) i que ha estat publicat a la revista Alzheimer ‘s Research and therapy.

Per dur a terme el treball, els experts van prendre mostres de sang de 203 persones i les van analitzar utilitzant un sensor immuno-infraroig patentat que detecta el plegament incorrecte de l’pèptid beta amiloide (Abeta), un biomarcador de l’Alzheimer. A més, els es van sotmetre a extenses proves de diagnòstic de la malaltia.

A l’entrar a l’estudi, això no va proporcionar un diagnòstic de malaltia d’Alzheimer en cap dels subjectes estudiats. El sensor immuno-infraroig, d’altra banda, va detectar pèptids Abeta mal plegats a l’ingressar a l’estudi en els 22 participants que van desenvolupar la malaltia clínica en els següents sis anys. En subjectes que van mostrar un plegament incorrecte lleu, la conversió a Alzheimer va trigar més temps (3,4 anys) que en els subjectes amb plegament incorrecte greu de Abeta (2,2 anys).

A més, els investigadors van predir el risc de desenvolupar la malaltia d’Alzheimer. Segons el model estadístic, els subjectes amb SCD amb plegament incorrecte lleu tenen un risc 11 vegades més gran i els subjectes amb SCD amb plegat incorrecte greu tenen un risc 19 vegades major de desenvolupar Alzheimer en els següents sis anys, en comparació d’aquells sense pèptid Abeta mal plegat.

A més, l’equip va verificar si la combinació de dos mètodes de mesura diferents en el panell de biomarcadors plasmàtics podria millorar encara més la predicció de el risc de malaltia. Per a aquest propòsit, van combinar el plegament incorrecte de totes les isoformes de Abeta amb una disminució de la concentració de Abeta42 com relació a Abeta40 en plasma.

De la mateixa manera, van mesurar les concentracions de Abeta utilitzant la nova tecnologia de matriu de molècula única. Això va augmentar la precisió de l’assaig d’un AUC (àrea sota la corba ROC) de 0,94 a 0,99.

“Ara podem predir amb molta precisió el risc de desenvolupar la malaltia d’Alzheimer en el futur amb una simple anàlisi de sang en persones sense símptomes”, han tancat els investigadors.

 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/neurologia/alzheimer-analisis-sangre-abre-puerta-diagnostico–8765

traducció al català via google translator