ca

Una bona reserva cognitiva mitiga l’impacte de la patologia associada a l’Alzheimer.

 

En la recerca de factors que poden protegir de la malaltia d’Alzheimer (EA), científics de la Universitat Johns Hopkins (JHU) han determinat que els individus més intel·ligents o amb més formació acadèmica no estan protegits, si bé presenten un avantatge cognitiva que permet a les seves ments funcionar durant més temps.

L’estudi va incloure més de 16.000 participants de mitjana edat, enrolats des de finals dels anys 80 i monitoritzats fins a l’actualitat mitjançant tests periòdics de memòria, llenguatge i altres funcions intel·lectuals, així com per tomografia computada, amb l’objectiu de determinar la deposició cerebral de beta-amiloide. Els participants amb més formació acadèmica van exhibir millors resultats en els tests cognitius, independentment dels nivells de beta-amiloide. No obstant això, la major puntuació en els tests cognitius efectuats en la fase avançada de la vida es va associar a un risc fins a un 40% inferior de presentar deposició amiloide.

Les troballes suggereixen que exercitar la ment perllonga la funcionalitat cognitiva però no evita el declivi inexorable de la mateixa en la MA. Rebecca Gottesman, professora de Neurologia a la JHU, resumeix les troballes indicant que l’exposició a la formació educativa en la joventut ajuda a preservar la cognició durant més temps. 

 

per IM Médico Publimas Digital s.l.

Font:www.immedicohospitalario.es