ca

Una proteïna salival, possible clau per al diagnòstic de l’Alzheimer

 

Un descens en els nivells de lactoferrina salival, una proteïna que es troba a la saliva, està relacionat amb el desenvolupament de la malaltia d’Alzheimer. Aquesta troballa ha estat descobert per investigadors de el Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Neurodegeneratives CIBERNED, i de l’Institut d’Investigació de l’Hospital Universitari 12 d’Octubre a Madrid.

L’estudi, publicat a EBioMedicine, dóna suport a la utilitat de la lactoferrina salival com a biomarcador de l’Alzheimer, d’incidència cada vegada més gran en països de població envellida com Espanya.

Dirigit per Eva Carro, el treball ha comparat els nivells de la lactoferrina salival amb la càrrega cerebral de beta-amiloide en dues cohorts de pacients, en els quals s’han inclòs a pacients amb diferents trastorns neurodegeneratius. Els participants de l’estudi van ser sotmesos a un examen neurològic i neuropsicològic, mostreig de saliva i neuroimatge de tomografia per emissió de positrons (PET). Un cop obtingudes les dades necessàries, es van comparar els nivells de la proteïna salival entre els diferents grups de diagnòstic.

La investigació ha estat desenvolupada a l’Institut d’Investigació de l’Hospital Universitari 12 d’Octubre a Madrid i en col·laboració amb diverses institucions nacionals i internacionals

Els resultats demostren que els nivells reduïts de lactoferrina estan associats amb el resultat positiu de beta-amiloide en la prova PET, un dels principals biomarcadors d’Alzheimer i conegut com a tal des de fa anys. Per tant, un nivell reduït de lactoferrina salival estaria relacionat amb el desenvolupament d’Alzheimer en una fase pre-demència de la malaltia, distingint d’altres patologies neurodegeneratives com la demència frontotemporal. Això indicaria que els nivells salivals de lactoferrina es redueixen significativament en pacients amb Alzheimer, però no en pacients amb altres tipus de demència, el que suggereix un vincle específic entre la lactoferrina i el pèptid beta-amiloide, present en malalts d’Alzheimer.

Aquest és el primer estudi que avalua el rendiment diagnòstic i l’especificitat d’un biomarcador únic basat en la saliva per detectar la malaltia d’Alzheimer en relació amb el beta-amiloide. Els resultats de la feina evidencien que la proteïna lactoferrina salival representa una de les primeres línies de defensa contra els patògens, i que els nivells baixos de lactoferrina a la saliva podrien respondre a una alteració de el sistema immune exacerbant el risc de desenvolupar Alzheimer.

Les alteracions sistèmiques de el sistema immune a la malaltia podrien ser posteriors a l’dany cerebral primerenc de l’Alzheimer

Aquesta hipòtesi podria posar l’accent en les funcions antiinfeccioses i immunomoduladores en la salut i la malaltia de la proteïna lactoferrina postulant que els nivells reduïts d’aquesta proteïna en l’Alzheimer podrien ser un efecte de les alteracions immunològiques associades a aquesta malaltia.

Això guardaria relació amb la hipòtesi que la malaltia d’Alzheimer podria ser un trastorn sistèmic en què apareixerien aviat alteracions immunològiques amb un lleu component inflamatori però també podria encaixar amb la hipòtesi que les alteracions sistèmiques de el sistema immune a la malaltia podrien ser posteriors a el dany cerebral primerenc de l’Alzheimer.

La investigació del grup de Carro, obre així un nou conjunt de possibilitats de diagnòstic d’una malaltia per a la qual encara no es disposa d’una cura, i que afecta unes 800.000 persones al nostre país, segons dades de la Societat Espanyola de Neurologia.

 

https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-proteina-salival-posible-clave-para-diagnostico-alzheimer-202006231145_noticia.html