ca

Veïnats més verds s’associen amb menor deteriorament cognitiu en la gent gran.

 

Nombrosos treballs han mostrat que l’espai verd té efectes beneficiosos per a la salut. Ara, un nou estudi liderat per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), un centre impulsat per la Fundació Bancària “la Caixa”, suggereix que també podria tenir un paper positiu contra el declivi cognitiu en persones grans. En concret, la investigació publicada a Environmental Health Perspectives, mostra que la pèrdua en les funcions cognitives esperada com a part del procés d’envelliment és lleugerament més lenta en persones que viuen en veïnats més verdes.

L’equip va realitzar un seguiment d’una dècada a 6.500 persones d’entre 45 i 68 anys d’Regne Unit. En tres moments diferents al llarg de l’estudi, les i els participants van completar una bateria de tests cognitius que van avaluar el seu raonament verbal i matemàtic, la seva fluïdesa verbal i memòria a curt termini, així com el declivi en totes aquestes funcions al llarg dels anys. L’espai verd al veïnat de cada participant es va estimar utilitzant imatges per satèl·lit.

“Hi ha evidències que el risc de demència i deteriorament cognitiu pot ser influït per l’exposició a amenaces ambientals relacionades amb l’entorn urbà (com la contaminació de l’aire i el soroll) i per l’estil de vida (amb factors com l’estrès o el comportament sedentari) “, afirma Carmen de Keijzer, investigadora d’ISGlobal i primera autora de l’estudi.

“Per contra, també s’ha suggerit que viure a prop d’espais verds incrementa l’activitat física i la vida social, redueix l’estrès i mitiga l’exposició a la contaminació atmosfèrica i del soroll”, afegeix. 

 

Investigacions encara escasses

Evidència recent ha mostrat beneficis cognitius de l’exposició als espais verds en nens i nenes, però els estudis sobre les possibles relacions entre exposició a espais verds i el declivi cognitiu en persones grans encara són escassos.

“Les nostres dades mostren que la disminució en els resultats dels tests cognitius al llarg dels 10 anys de seguiment va ser un 4,6% menoren els i les participants que vivien en veïnats més verdes. Les associacions observades van ser més fortes entre les dones, la qual cosa fa pensar que aquestes relacions podrien estar influenciades pel gènere “, subratlla Carmen de Keijzer.

“S’espera que el 2050 la proporció de persones de més de 60 anys en el món s’hagi duplicat respecte a la de 2015 i les prediccions apunten a un augment dels casos de demència a un ritme similar. Tot i que les diferències en el declivi cognitiu observades en el nostre estudi són modestes a nivell individual, quan es consideren a nivell poblacional són molt més significatives “, sosté Payam Dadvand, investigador d’ISGlobal i últim autor de l’estudi.

“En cas de ser confirmats per estudis futurs, aquests resultats poden constituir una base científica per implementar intervencions específiques i desaccelerar el deteriorament cognitiu en persones grans residents en àrees urbanes. Així, també millorar la seva qualitat de vida “, conclou.

 

Font:www.agenciasinc.es