ca

VII Congreso Nacional del Alzhéimer a Málaga, sota el lema “Sigo siendo yo”.

 

Després de l’èxit del Congrés Internacional d’Alzheimer, celebrat a Barcelona l’octubre de 2002, en la organització del qual va participar la Confederació Espanyola d’Alzheimer (CEAFA) juntament amb Alzheimer’s Disease Internacional (ADI) i la Conferència Nacional d’Alzheimer (CNA); CEAFA, en el desig de continuar unida a la comunitat científica, terapèutica i cuidadora, decideix organitzar el seu propi Congrés.

Celebrat cada dos anys, és una de les activitats més destacades de CEAFA i l’esdeveniment de referència per al nostre col·lectiu en tot el territori español, en el que es reuneixen un elevat nombre de professionals.

És un esdeveniment d’especial rellevància per a les famílies espanyoles i els professionals que conviuen diàriament amb la malaltia d’Alzheimer; una oportunitat única per assistir a un Congrés integrador al nostre país.

CEAFA és conscient que l’excepcional concurrència de familiars i professionals en una mateixa trobada genera, sens dubte, un ambient propici per a l’acostament entre aquests dos col·lectius, tan vinculats i al seu torn, llunyans en la pràctica.

En definitiva, és un Congrés dirigit tant a cuidadors familiars, com a cuidadors professionals la necessitat de formació -atès el treball que realitzant està sempre present, on s’incrementen els seus coneixements i intercanvien experiències coneixent totes les facetes de la malaltia.

És, per tant, una invitació per a tots els professionals del món sanitari, assistencial, jurídic i familiar 

 

“Sigo siendo yo”

Per norma general, quan es parla d’Alzheimer es fa referència al patiment de qui el pateix, a les dificultats a què s’enfronta la família cuidadora, als recursos necessaris (existents o desitjables), a l’estat de la investigació, etc., tot això enfocat a conscienciar sobre la necessitat i importància de comptar amb una política d’Estat específica d’Alzheimer que abordi de manera integral el repte sociosanitari que representa aquesta malaltia en l’actualitat.

Sense renunciar-hi, aquesta setena edició del Congrés Nacional d’Alzheimer CEAFA pretén fer un pas més i donar rellevància a un eix tan fonamental com “amagat” fins al moment: les persones diagnosticades d’Alzheimer en fase inicial o lleu, la visió, experiència , coneixements, inquietuds, necessitats, opinions … s’han de tenir en compte a l’hora de planificar qualsevol acció específica en aquesta matèria. D’aquí, el lema triat per aquest VII Congrés: Segueixo sent jo.

A més, el Congrés, que es realitza des del 9 a l’11 de novembre a la ciutat de Málaga,  es concep amb els següents objectius:

  • Reforçar i consolidar el teixit associatiu que conforma la Confederació, facilitant l’acostament de CEAFA a les seves entitats membre.
  • Generar coneixement aplicable, fomentant l’obertura a la participació i l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques.
  • Afavorir la visió, entre les Associacions i altres actors, públics i privats, vinculats amb l’Alzheimer, de la importància de comptar amb les persones afectades.
  • Consolidar CEAFA com una entitat forta, sòlida i estable, buscant la capacitació dels membres que la componen.
  • El Congrés facilitarà que totes les Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres Demències afrontin el futur d’una manera més efectiva i eficaç, aprofitant el millor de l’experiència acumulada i posant-la al servei d’atencions de qualitat a les persones afectades per la malaltia de Alzheimer i altres demències.

 

L’AFA Baix Llobregat, present

L’Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer del Baix Llobregat hi estarà representada per dos professionals, el responsable d’Àrea de Treball Social (César Barrachina) i la responsable de Projectes i (Esther Villegas). A més d’assistir a xerrades i actes per a formació interna, seran els encarregats de realitzar la ponència “Prevenció, detecció i derivació de situacions de maltractament en persones grans amb demència”, basada en la  “Guia de prevenció, detecció i derivació de mals tractes a persones grans amb Alzheimer i/o altres demències “, ideada, recopilada i editada recentment per la AFA Baix Llobregatde la mà d’Esther Villegas, essentla primera del seu gènere a la Península.

Aquesta ponència està emmarcada dins de la secció “Protecció i defensa de la persona”, i es durà a terme el divendres 10 de novembre, a la Sala 2 del Palau de Fires i Congressos de Màlaga, de 17:30-19:00.