ca

Detecten l’Alzheimer per veu mitjançant Intel·ligència Artificial

 

Un grup d’investigadors de l’Institut de Tecnologia Stevens de Nova Jersey, als Estats Units, dirigits pel professor KP Subbalakshmi, està desenvolupant una nova Intel·ligència Artificial que ja és capaç de detectar l’Alzheimer en les seves primeres etapes, gràcies a l’anàlisi de l’llenguatge dels malalts, amb una fiabilitat de l’95%.

Un grup d’investigadors ha aconseguit desenvolupar una nova intel·ligència artificial que detecta l’Alzheimer a través d’la parla dels pacients amb una precisió de l’90%

Segons les investigacions mèdiques, les primeres etapes de l’Alzheimer afecten directament a les parts de cervell que intervenen en el llenguatge, el que provoca que les persones afectades experimentin dificultats per trobar i utilitzar les paraules més adequades en cada moment. En la majoria dels casos, s’observa que els afectats solen canviar els substantius pels pronoms, el que sol indicar que no són capaços de recordar en aquest moment quina és la paraula exacta amb la qual denominar un objecte o persona.

A partir de la interpretació d’aquests senyals, el professor KP Subbalakshmi, científic encarregat de l’estudi, ha creat la Intel·ligència Artificial, a la qual s’ha nodrit, utilitzant tècniques de machine learning, amb transcripcions procedents de més de mil entrevistes que es van realitzar amb pacients en tots els estats d’Alzheimer. En aquestes entrevistes, que estaven dissenyades per trobar anomalies en la forma d’expressar-se dels pacients associades a la malaltia, aquests havien de realitzar descripcions d’un grup d’imatges.

Mitjançant l’anàlisi de frases individuals segmentades i dels valors assignats a cada frase, l’algoritme ha estat capaç d’analitzar les relacions estructurals i temàtiques entre cadascuna d’elles. Gràcies a aquest sistema, l’algoritme ha pogut diferenciar de forma progressiva la parla de les persones que pateixen la malaltia, del de les persones sanes, aconseguint aconseguir una precisió de fins al 95%.

El camp de la Intel·ligència Artificial està sent utilitzat per científics i metges de tot el món per realitzar avenços en el diagnòstic d’algunes malalties, aquest mateix any una IA de Google va ser capaç de llançar el primer model predictiu sobre la composició de l’COVID-19 i una altra és capaç de diagnosticar el càncer de mama reduint el nombre de falsos negatius.

  

Jaume Vicent

Detectan el Alzheimer por voz mediante Inteligencia Artificial