ca
Notícies

El repte dels fàrmacs contra l’Alzheimer: “La malaltia comença abans que apareguin els símptomes i la neurodegeneració està bastant avançada”

Al juliol, la FDA va aprovar la comercialització als EUA del Lecanemab, el primer fàrmac capaç de frenar el deteriorament de la malaltia. L’Ace Alzheimer Center de Barcelona va participar en els assajos clínics.

El passat 7 de juliol es va certificar un dels majors avenços dels últims temps en la lluita contra l’Alzheimer. L’Administració d’Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA) va aprovar la comercialització de Lecanemab, el primer fàrmac que ha demostrat en assajos clínics frenar el deteriorament de la malaltia.

Es tracta d’un anticòs monoclonal que té per fi reduir les plaques beta amiloides, és a dir, un tipus de proteïnes que es desenvolupen al cervell i que són un marcador d’Alzheimer. Per ara, el tractament no està disponible en el sistema sanitari espanyol, mentre que als EUA costa 26.500 dòlars a l’any, segons informa l’Alzheimer Association.

La importància de diagnosticar l’Alzheimer al més aviat possible

Una prova d’Alzheimer en un hospital de Boston (REUTERS).

A Espanya, l’Ace Alzheimer Center Barcelona va participar en l’assaig clínic del Lecanemab, aglutinant el 20% dels pacients de tot Espanya. Els seus representants van mostrar la seva satisfacció per la comercialització del medicament en un comunicat a la seva web.

“Ara és imprescindible que el nostre sistema sanitari comenci a dissenyar estratègies que permetin oferir la màxima seguretat als pacients i els protocols diagnòstics per a una adequada prescripció. Disposar de fàrmacs eficaços en fases inicials dels símptomes fa que sigui més necessari que mai seguir avançant en el diagnòstic precoç”, explica Xavier Morató, director adjunt d’assajos clínics.

En aquestes declaracions, Morató fa èmfasi en la importància del diagnòstic precoç, una cosa que reafirma Mercé Boada, neuròloga i directora mèdica de l’Ace Alzheimer Center Barcelona: “Sabem que la malaltia comença abans que apareguin els primers símptomes i que, quan arriben, la neurodegeneració està bastant avançada. Per aquesta raó, des d’Ace Alzheimer Center destaquem la importància de continuar impulsant protocols de detecció precoç per tal de diagnosticar com més aviat millor la malaltia i començar a tractar-la en les seves fases inicials”.

Diego Mariño

El reto de los fármacos contra el Alzheimer: “La enfermedad empieza antes de que aparezcan los síntomas y la neurodegeneración está bastante avanzada” – Infobae

0 seconds of 1 minute, 19 secondsVolume 90%

La neuròloga Miriam Emil Ortíz ha redactat un curs amb una sèrie de pautes per retardar la malaltia de l’Alzheimer

L’altre fàrmac contra l’Alzheimer aprovat als EUA

L’altre medicament aprovat per la FDA eficaç en l’eliminació de la beta-amiloide és l’Aducanumab. Aquest, a diferència del Lecanemab, va demostrar neutralitzar aquestes plaques, però no frenar la progressió de la malaltia.

L’Agència Europea del Medicament (EMA) va rebutjar a finals de 2022 la seva arribada a Europa a causa dels resultats dispars dels estudis clínics en fase III. Segons aquesta organització, “l’evidència científica no demostra suficientment que sigui efectiu per al tractament en adults en fases inicials”.